Echt luisteren naar de mening van de mensen in Hasselt, een kwestie van gezond verstand

Jij hebt wel degelijk iets te zeggen

Je kent het wel, het gevoel dat je als inwoner van Hasselt helemaal niets in de pap te brokken hebt bij wat in het gemeentehuis allemaal bedisseld wordt. Achter gesloten deuren wordt overlegd en beslist, de mensen mogen nota nemen van de besluiten.

Dat zien we bij de PVDA wel even anders. Voor ons is politiek een voortdurende dialoog tussen de inwoners van Hasselt, raadsleden en bestuur. Daarom willen we de mensen bevragen over onze gemeente. Waarom niet beginnen bij jou?