Red het Veldmansbos. Stuur een protestmail naar Tom Vandeput

Is Hasselt binnenkort weer een stukje groen armer? Als het aan projectontwikkelaars Kolmont en Limburgse Villabouw ligt wel. Zij vragen een bouwvergunning aan voor 79 appartementen, een handelspand en 13 bovengrondse en 95 ondergrondse parkeerplaatsen aan de Veldmansbrugstraat en de Koning Boudewijnlaan. Daarvoor moet een volgroeid populieren- en sparrenbos bos van maar liefst 4.000 m² verdwijnen.

Gaat het stadsbestuur weer door de knieën door een kap- en bouwvergunning te verlenen aan deze projectontwikkelaars? Kiest de meerderheid ook ditmaal weer voor beton boven bomen? En dit in een stad waar al zoveel groen heeft moeten wijken voor dure nieuwbouwprojecten.

Wij vragen het stadsbestuur geen kapvergunning te geven voor dit project. De stad kan ervoor kiezen dit perceel gelegen in een waardevolle ecologische zone om te zetten in groenruimte.

Onderteken hieronder de protestmail naar schepen voor Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V) om dit project een halt toe te roepen. Want enkel een groene stad is een leefbare stad.

Lees hier meer over het Veldmansbos.

165 ondertekenaars, op naar 250!

Teken jij ook?

Velden met een * zijn verplicht.

Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

149 reacties

 • Zeynep Efe
  ondertekend 2018-08-21 15:40:15 +0200
 • Nathalie Garnier
  ondertekend 2018-08-21 15:38:06 +0200
 • Michiels Hedwig
  ondertekend 2018-08-21 14:26:44 +0200
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is….. https://www.youtube.com/watch?v=71wghw75fQs
 • Rajan Venmans
  ondertekend 2018-08-21 13:59:42 +0200
 • Ann Moretti
  ondertekend 2018-08-21 13:46:24 +0200
 • Karin Hammen
  ondertekend 2018-08-21 12:49:37 +0200
 • Kurt Werbrouck
  ondertekend 2018-08-21 12:43:04 +0200
 • Karel Byloos
  ondertekend 2018-08-20 22:17:08 +0200
 • Catherine Guisson
  ondertekend 2018-08-20 18:27:10 +0200
 • Tuur Langens
  ondertekend 2018-08-20 17:19:09 +0200
 • Marie Droogmans
  ondertekend 2018-08-20 13:40:56 +0200
 • Jolien Reekmans
  ondertekend 2018-08-20 12:21:10 +0200
  Het weinige groen dat Hasselt nog rest, dient gekoesterd te worden door ons allen.
 • Chelsey Vanrusselt
  ondertekend 2018-08-20 12:19:31 +0200
  Tegen de afbraak van het groen!
 • Arlette Henek
  ondertekend 2018-08-20 12:14:14 +0200
 • Maite Pizarro-Gomez
  ondertekend 2018-08-20 11:40:37 +0200
  Beste,


  De mens kapt steeds meer bomen om huizen te bouwen en voor meubilair. Vooral in de ontwikkelingslanden wordt hout ook als bouwmateriaal of als brandstof gebruikt. Door het kappen van bomen vernietigt de mens leefgebieden en schuilplaatsen van dieren en isoleert de reeds opgesplitste leefgebieden (habitats) steeds verder. Met het kappen van bossen daarom verdwijnen ook heel veel dieren en planten. Soorten op de grens van bos en ontbost gebied worden door ontbossing makkelijker aan wind, predatoren en jagers blootgesteld wat hun bestaan bemoeilijkt.

  Er wordt steeds meer bossen, vooral de regenwouden, verwijderd om ruimte te creeren voor onze groeiende bevolking.

  Er wordt tegenwoordig steeds meer bossen, gekapt om ruimte te creëren voor onze groeiende wereldbevolking.

  Bomen spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding doordat ze water opnemen, vasthouden en langzaam weer afgeven. Daardoor spelen ze een belangrijke rol bij het in stand houden van het klimaat. Ontbossing heeft dus een grote invloed op de landbouw. Zonder bomen zal er uiteindelijk een droger plaatselijk klimaat en een droge bodem ontstaan.


  Bomen spelen ook een belangrijke rol bij het tegehouden van bodemerosie. Als bomen weg zijn, hebben wind en regen vrij spel waardoor de vruchtbare toplaag van de grond makkelijker wordt weggespoeld naar de rivieren (erosie). De vruchtbare toplaag van de bodem is esentieël voor de groei van nieuwe planten en dus heel belangrijk voor de landbouw. Omdat veel traditionele volken afhankelijk van de bossen zijn, bedreigt de ontbossing ook hun bestaan.


  Bomen zijn ook een onderdeel van de kooldioxidekringloop. Ze nemen kooldioxide op uit de lucht en geven zuurstof af. Hierdoor houden bomen de hoeveelheid kooldioxide in de lucht in evenwicht. Als bomen gekapt worden, wordt de kooldioxide concentratie in de lucht hoger. Een hogere concentratie van kooldioxide verstoort de instandhouding van ons klimaat; een hoge kooldioxide concentratie leidt tot een hoge wereldtemperatuur, het zogenaamde "broeikaseffect.


  Hasselt is al genoeg bebouwd! Dat klein beetje groen dat hier nog is laat dat alstublieft staan!


  Met vriendelijke groet


  Maite Pizarro-Gomez
 • Eef Mestdag
  ondertekend 2018-08-20 09:43:16 +0200
 • Pieter-Jan Decraene
  ondertekend 2018-08-20 09:29:34 +0200
 • An Strick
  ondertekend 2018-08-20 09:01:15 +0200
  Laat ons nog wat groen!
 • Lorena Cesario
  ondertekend 2018-08-20 08:57:41 +0200
 • Wendy Altobello
  ondertekend 2018-08-19 22:15:39 +0200
 • Ellen Schellekens
  ondertekend 2018-08-19 22:15:12 +0200
  Stop met groen weg te nemen!
 • Sonia Daniels
  ondertekend 2018-08-19 21:58:48 +0200
 • Wilfried Spiesschaert
  ondertekend 2018-08-19 21:08:07 +0200
  Er is al zo weinig groen in Hasselt en omstreken. Er wordt enorm veel gebouwd, maar spijtig genoeg niet voor de gewone mensen. Laat het beetje groen dat nog over is staan zodat Hasselt toch een beetje leefbaar blijft.


  Wilfried SPIESSCHAERT
 • Kim Machiels
  ondertekend 2018-08-19 21:03:37 +0200
 • Heidi Kestens
  ondertekend 2018-08-19 20:49:08 +0200
  Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is…..

  En lied van jaren geleden, maar nu meer dan ooit brandend actueel.

  Gun de Hasselaar nog en beetje kleur, een beetje natuur, wat frisse lucht, een beetje rust.

  Bouw niet alles vol grijs, saai, muf stinkend beton……

  Onze kinderen moeten het hier ook nog leuk vinden. Waar gaan zij nog kunnen buiten spelen?
 • Monique Hermans
  ondertekend 2018-08-19 19:49:18 +0200
  Stop met Hasselt vol te bouwen. Er is geen ruimte voor, laat staan parkeerplaatsen!
 • Karla Cechova
  heeft deze pagina gevolgd 2018-08-19 19:47:29 +0200
 • Karla Cechova
  ondertekend 2018-08-19 19:27:23 +0200
  Deze eindeloze reeks van pretentieuze bouwprojecten is zo kortzichtig én kleinburgerlijk.
 • Jan Delvaux
  ondertekend 2018-08-19 19:06:20 +0200
  Behoud van groen en de toekomst van onze kinderen.
 • Jolien BEckers
  ondertekend 2018-08-19 18:50:14 +0200
  Er zijn al genoeg appartementen, niet meer genoeg groen

Doe je mee?