Geachte minister Demir,

Wij, verontwaardigde burgers, tekenen bezwaar aan tegen de beslissing van de Vlaamse regering om 23ha van het natuurgebied De Groene Delle in Hasselt en Lummen te ontwikkelen tot industrieterrein.

De Groene Delle is een heel waardevol natuurgebied van broekbossen en natte valleien. Dat kan je niet zomaar compenseren. We moeten er de komende jaren alles aan doen om het sterk versnipperde groen in het dichtbevolkte Vlaanderen te behouden en aan natuuruitbreiding te doen. Voor het klimaat, tegen de luchtvervuiling. Het belang van natuur dichtbij een stad is nog nooit zo duidelijk geweest als tijdens deze coronacrisis.

Langs de Limburgse kanalen liggen nog honderden hectaren leegstaand en watergebonden bedrijventerrein braak. Natuurlijk zijn wij voor jobcreatie, maar dat kan perfect op die beschikbare terreinen in de buurt.

Wij verzoeken u met aandrang om uw beslissing terug te draaien en de alternatieve locaties die voorhanden zijn, te onderzoeken.

3,257 ondertekenaars, op naar 5,000!

Teken jij ook?

Velden met een * zijn verplicht.

Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar [email protected], of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

2643 reacties

 • Joris De Winter
  ondertekend 2021-04-19 15:31:38 +0200
 • Bram Simons
  ondertekend 2021-02-10 10:37:43 +0100
  test
 • Geert De Brabander
  ondertekend 2020-10-19 19:37:45 +0200
 • Davy Hermans
  ondertekend 2020-08-20 23:41:12 +0200
  Hou rekening met de geschiedenis 10 mei 1940 lagen er loopgraven in de Groene Delle
 • Tim Aerts
  ondertekend 2020-08-19 13:11:20 +0200
 • Tim Reenaers
  ondertekend 2020-08-12 23:29:31 +0200
 • Joram Renson
  ondertekend 2020-08-09 23:37:47 +0200
  Laat wat er overblijft van de natuur staan.
 • aarnout wieers
  ondertekend 2020-08-05 12:48:05 +0200
  De groen-delle behouden zoals ze nu nog is
 • Lore Smeets
  ondertekend 2020-07-21 12:20:07 +0200
 • Kenneth Jacobs
  ondertekend 2020-07-21 12:14:48 +0200
 • René Mertens
  ondertekend 2020-07-20 13:01:58 +0200
  Stop met die betonnering en die zever van industrieparken. Genoeg is genoeg. En die Vandeput i was dat die onbekwame minister van Defensie en CD &V.
 • Annick Vanpol
  ondertekend 2020-07-19 00:12:39 +0200
 • Eline Smeets
  ondertekend 2020-07-18 23:21:22 +0200
 • Tristan Jardin
  ondertekend 2020-07-18 17:54:57 +0200
  Laat de laatste stukjes natuur in Vlaanderen leven. Bomen hebben ook rechten !
 • Sander Reynders
  ondertekend 2020-07-18 17:42:21 +0200
 • Jessica Vanhees
  ondertekend 2020-07-17 11:47:50 +0200
 • guido bloemen
  ondertekend 2020-07-17 09:43:24 +0200
 • Marleen Paulus
  ondertekend 2020-07-16 16:37:13 +0200
 • Henrika Van Brusselen
  ondertekend 2020-07-16 14:01:17 +0200
 • Katrien Mortier
  ondertekend 2020-07-16 12:25:52 +0200
 • Maxime Deboreck
  ondertekend 2020-07-16 12:23:46 +0200
  Er moet toch echt iets van mijn hart.


  Ik heb een tijd terug vernomen dat de Groene Delle (waar ook ’t Koet onderdeel van is) gelegen te Hasselt/Lummen plaats zal moeten maken voor een industrieterrein. Een groot deel van het natuurgebied zal dus verdwijnen. Dit doet mij en vele anderen pijn. En het ligt best wel persoonlijk. Want hier hebben mijn beste vriend en ik elkaar gedoopt. Een herinnering die mij echt heel dierbaar is. Het ligt dus echt moeilijk voor me.


  Een paar jaar terug hebben ze al reeds geprobeerd om dit te bewerkstelligen, om het natuurgebied plaats te laten maken voor een industrieterrein. Maar er is toen heel veel protest geweest waardoor de plannen werden afgeblazen. Maar ondertussen heeft de Vlaamse overheid het toch doorgeduwd gekregen en is het nu definitief.


  Ik heb hier een aantal problemen mee. Hoofdzakelijk omdat België wereldwijd één van de meest dichtbevolkte landen is. Gemiddeld wonen er 372 mensen per vierkante meter. In simpele woorden uitgelegd: we zitten met veel mensen op een kleine oppervlakte. Kortom: een klein land + veel steden staat gelijk aan minder natuur en meer beton. Het is sowieso naar de toekomst toe al moeilijk om voldoende nieuwe natuur bij te bouwen, juist omdat we zo dichtbevolkt en dichtbebouwd zijn. En als we kijken naar de problematiek van de klimaatopwarming, zullen mensen steeds meer geduwd worden richting de stad. De overheid zal dit eisen. Waardoor de steden ook zullen moeten uitbreiden. Momenteel hebben we in bepaalde regio’s nog natuur en zeldzame diersoorten. Dat ontken ik niet. Maar deze natuur is erg versnipperd. Het gevaar bestaat er dus in dat we op termijn deze natuur dreigen te verliezen door meer verstedelijking. Daarom ben ik er heilig van overtuigd dat het weghalen van de natuur die we momenteel nog hebben, niet echt in ons voordeel speelt. Zeker niet met de hete zomers die ons staan te wachten.


  Het grootste argument voor dergelijke nieuwe industrieterreinen is natuurlijk jobs. Ik snap dat het nieuwe industrieterrein nieuwe jobs kan opleveren, de werkgelegenheid zogezegd vergroten. Vanwege enerzijds de strategische locatie en anderzijds de internationale speler die de Vlaamse overheid wil aantrekken om zich te vestigen op deze plaats. Zodat het industrieterrein een daadwerkelijk Europees distributiecentrum kan worden.


  Alleen zit deze logica inhoudelijk fout. Niet alleen vanwege de bevolkingsdichtheid die ik zonet heb aangehaald. Maar ook structureel gezien vanuit het huidige perspectief van de arbeidsmarkt en de tewerkstellingsgraad. In feite zijn er jobs genoeg. Het probleem echter is dat de drempel voor de toegang tot die banen heel hoog ligt. Waardoor mensen moeilijk aan werk kunnen geraken. Denk maar aan discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Wat overigens recent zwart op wit bewezen is door een onderzoek van Stijn Baert, professor in de empirische arbeidseconomie. En Stijn Baert is nu eenmaal niet iemand die je links kan noemen, als je luistert naar de sociaal-economische maatregelen die hij regelmatig in nieuws- en duidingsprogramma’s vooropstelt als advies naar de overheid. Dus spreken van discriminatie als belangrijke risicofactor in het zoeken naar werk is allesbehalve links politiek correct gezwets zoals sommigen het ongetwijfeld wél zullen ervaren. Andere belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn onder andere ook het gebrek aan de juiste en verwachte vaardigheden om tegemoet te komen aan het profiel dat bedrijven en werkgevers in de 21e eeuw ingevuld willen zien, maar ook moeilijke leef- en thuissituaties die ervoor zorgen dat niet iedereen zich in een gelijke startpositie bevindt. Die gelijkwaardigheid is dus vandaag de dag nog steeds zoek.


  Wat wil dit dan betekenen? Wel, nieuwe jobs zijn in feite niet noodzakelijk. Wel een beleid dat mensen de krachten geeft om vanuit dezelfde beginsituatie op zoek te gaan naar werk. Als we er vroeger niet in slaagden om de totale tewerkstellingsgraad tot 80% (voor heel het land) te brengen met het aantal vacatures die er al in overdreven overvloed zijn, dan gaat dit zeker niet lukken als we een paar extra industrieterreinen bij bouwen en dus nog meer lege jobs creëren die niet ingevuld gaan geraken. Bovendien mogen we het allerbelangrijkste argument niet vergeten: Limburg staat vol met leegstaande industrieterreinen die gerenoveerd kunnen worden.


  Ik vraag de Vlaamse overheid dan ook om redelijkheid en langetermijndenken. En niet het kortzichtige kortetermijndenken wat leidt tot beleidsbeslissingen die jaren later ons duur zullen komen te staan.


  Politiek correcte groetjes,


  Maxime
 • Christiane Buyck
  ondertekend 2020-07-16 09:47:36 +0200
 • Leen Amter
  ondertekend 2020-07-16 07:50:13 +0200
 • Kà-rin Meeus
  ondertekend 2020-07-16 07:36:28 +0200
 • kristel gielens
  ondertekend 2020-07-16 00:34:31 +0200
 • Edith Van de Wiel
  ondertekend 2020-07-15 21:26:17 +0200
 • Philip Palmans
  ondertekend 2020-07-15 12:12:54 +0200
 • Elisa R
  ondertekend 2020-07-15 10:17:33 +0200
 • Gregory Copermans
  ondertekend 2020-07-15 09:58:44 +0200
 • Fabienne Renders
  ondertekend 2020-07-15 09:24:53 +0200

Doe je mee?