PVDA viert 30ste verjaardag van open-het-park belofte

Exact 30 jaar geleden werd de opening beloofd van het park naast het gouvernementshuis. Ondertussen namen alle partijen de belofte over, maar vandaag is het park nog steeds gesloten. De PVDA voert nu zaterdag 8 februari opnieuw actie met een grote verjaardagstaart voor de poort. 

De Vlaamse regering besliste om de procedure voor de benoeming van gouverneurs opnieuw te politiseren. De objectieve selectieprocedure werd geschrapt, de politieke benoeming heringevoerd. “Zelfs de partij die de provincie wil afschaffen, de N-VA, is nu verwikkeld in een intern gevecht over het postje. Voor ons is dit een triestig schouwspel”, zegt Vlaams parlementslid Kim De Witte. “Een lichtpunt: een goede gelegenheid om onze eis tot opening van het park van het gouvernementshuis waar te maken.”

In 1990 beloofde de sp.a in haar verkiezingsprogramma om de gouverneurstuin open te stellen voor het brede publiek. Verschillende keren werd die belofte herhaald. “Op de Hasseltse gemeenteraad van oktober beloofde schepen Schepers dat de tuin nog deze legislatuur open zal zijn. Ook midden januari onthulde gouverneur Reynders het concrete plan om twee derde van het park te openen voor het publiek en één derde privaat te houden bij het huis. Wij hopen dat het na exact 30 jaar van loze beloftes, ditmaal niet bij beloftes blijft”, alsnog De Witte.

“De gouverneur van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen hebben geen residentie met een eigen park. In Limburg kan de nieuwe gouverneur perfect in zijn eigen huis blijven wonen en het bestaande provinciehuis gebruiken voor officiële ontmoetingen. Op die manier kan het park zonder problemen open gesteld worden”, aldus De Witte.

“De residentie van de gouverneur kan ook omgevormd worden tot een site voor betaalbare en sociale woningen. Op die manier maak je van de Willemssite niet alleen een groene, maar ook een sociale corridor. Essentieel in een stad als Hasselt, waar het ontbreekt aan openbaar groen en betaalbare woningen.”

Ter herinnering: het gouverneurspark bedraagt 8.500 m². Dat is 1,5 voetbalveld groot. Het is eigendom van de Vlaamse gemeenschap, die het onderhoud betaalt. De kosten lopen op tot meer dan 30.000 euro per jaar. De PVDA organiseerde afgelopen jaren al tal van ludieke acties om de opening van het park te vragen: een picknick, een rondgang, een petitie, een in-kijk-moment. We hebben ook aan bevoegd minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gevraagd hoe de gesprekken lopen tussen de Vlaamse overheid en het Hasselts stadsbestuur rond de opening van het park.