Meer fiets- en minder autoparkings in en rond de binnenstad

PVDA Hasselt organiseerde op autoloze zondag een fietstocht doorheen de stad. Een 50-tal deelnemers kwamen opdagen.

“Jaarlijks sterven 400.000 Europeanen vroegtijdig door luchtvervuiling”, vertelt lijsttrekker Kim De Witte. “Dat zijn meer dan 1.000 mensen per dag. De officiële fijnstofmeter van Hasselt ligt al meer dan één jaar plat. PVDA Hasselt heeft dan maar zelf een fijnstofmeter geïnstalleerd, aan haar actiecentrum in de Frans Massystraat. Geregeld meten we waarden die de  Europese gezondheidsnormen vijf tot zes keer overschrijden. Ook deze week.”

De vele auto’s die in en uit de stad rijden zijn één oorzaak van het probleem. Dagelijks zijn dat er nu al 60.000. En het stadsbestuur blijft aan de lopende band ondergrondse parkeerplaatsen vergunnen in de binnenstad: 

  • 130 parkeerplaatsen voor 91 woongelegenheden aan het voormalig RTT-gebouw
  • 67 parkeerplaatsen voor 37 appartementen bij Books
  • 150 parkeerplaatsen voor 104 serviceflats op het oude Ursulinenhof
  • 58 parkeerplaatsen voor één kantoorgebouw met 4 appartementen in de residentie Uilenspiegel (aanvraag is geplaatst, maar vergunning nog niet verleend; PVDA tekende bezwaar aan)
  • 50 nieuwe parkeerplaatsen aan het oude Gerechtshof op de Havermarkt (aangekondigd)

Met andere woorden, men bouwt binnen het stadscentrum nog steeds meer parkeerplaatsen dan woongelegenheden bij. De overtollige parkeerplaatsen worden dan verkocht aan 45.000 euro per stuk (bijvoorbeeld onder het oude Ursulinenhof). 

“Dit is een totaal verouderd beleid”, hekelt De Witte. “Het startte in 1970 met een omzendbrief en de daarin vermelde verplichting om minimaal één parkeerplaats per 50 vierkante meter bebouwde oppervlakte of per woning te voorzien (omzendbrieven nrs. 59 van 17 juni 1970, 59-1 van 10 mei 1972 en 59 van 20 oktober 1982). Waar tal van steden deze minimumnorm hebben laten varen en vervangen door een maximumnorm, blijft Hasselt vasthouden aan deze minimumnorm in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s).”

Een maximumnorm is perfect mogelijk en veel logischer anno 2018. Het Vlaams Vademecum ‘Duurzaam beleid’ schrijft: “Vanuit het oogpunt van een duurzaam parkeerbeleid is het opleggen van maximumnormen een logischer keuze.” 

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is al sinds 2003 een maximumnorm van kracht. Het maximum verschilt in functie van de nabijheid van openbaar vervoer als alternatief voor de auto. 

PVDA Hasselt wil een gelijkaardige regeling voor de binnenstad. Maximum één parkeerplaats per permanent woonverblijf (niet voor bv studentenkamers) en één parkeerplaats per 200 vierkante meter kantooroppervlak (exclusief gangen, sanitair, archieven etc; dezelfde norm als vandaag geldt in Brussel). Voor het project Uilenspiegel, met een grote busopstapplaats op 50 meter afstand en het station op 800 meter afstand, betekent dit dat er maximaal tien parkeerplaatsen worden vergund in plaats van 58. Om die reden tekende de PVDA ook bezwaar aan tegen de bouwplannen. 

Samen met een maximum aan nieuwe autoparkeerplaatsen in de binnenstad wil de PVDA een minimumnorm voor fietsparkeerplaatsen invoeren. Het grootste deel van de ruimtelijke uitvoeringsplannen voorziet vandaag niets rond fietsen. Onder de Blauwe Boulevard komen 1.850 parkeerplaatsen voor auto’s bij. Per 500 parkeerplaatsen moeten de projectontwikkelaars één fietsenstalling voorzien. Hoeveel fietsen in deze stalling moeten kunnen worden geplaatst, wordt nergens voorzien. “Als Hasselt een fietsvriendelijke stad wil worden, dan is dit een van de dingen die dringend moet worden aangepast”, besluit Kim De Witte. 

 

Fietstocht PVDA Hasselt