Skip to content

'Nuanceringen' stadsbestuur over G4S zijn vooral onjuistheden

Op 7 november gaat de winteropvang voor daklozen van start in Hasselt. Het stadsbestuur heeft de opvang uitbesteed aan G4S, een commerciële bewakingsfirma. PVDA Hasselt maakte het nieuws bekend via een persbericht. "Het antwoord van het stadsbestuur op dit persbericht is vooral een aaneenschakeling van onjuistheden", stelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt. 

Het stadsbestuur antwoordde op het persbericht van PVDA Hasselt dat de zaak toch flink wat nuancering verdient. “Zoals altijd is CAW onze partner in de winteropvang. Maar omdat zij zich ook op gezinnen richt, kan niet iedereen daar terecht”, aldus burgemeester Nadja Vananroye en OCMW-secretaris Peter Vanaken. “G4S staat bovendien alleen in voor de bewaking. Als er zich ’s nachts een probleem voordoet, dan blijft het CAW of OCMW instaan voor de hulpverlening.”

“Dit zijn geen nuanceringen, maar onjuistheden”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt. “De schijn wordt gewekt dat er naast de nachtopvang van G4S nog een andere permanente nachtopvang zou zijn van CAW. Maar dat is niet zo. Het CAW biedt enkel een tijdelijke nachtopvang van maximum drie dagen (zeven dagen als men aanvaardt in begeleiding te gaan). Het CAW biedt dus een kortstondige noodoplossing voor mensen die net dakloos geworden zijn.”

Voor de langdurige daklozen is er enkel de shelter die voortaan wordt uitgebaat door G4S. “Het is ook niet zo dat G4S louter en alleen instaat voor de bewaking”, alsnog De Witte. “Zij zullen de shelter uitbaten. Er zullen geen mensen van CAW of OCWM in het gebouw zitten. Enkel de bewakingsagenten van G4S zijn aanwezig. Indien er zich een probleem voordoet, dan kunnen deze agenten bellen naar de politie, die op haar beurt contact kan opnemen met het CAW. Maar eer dat de hulp ter plaatse is, is het probleem mogelijks al geëscaleerd.”

Het stadsbestuur zegt verder dat slechts een achttal mensen nood zouden hebben aan nachtopvang tijdens de wintermaanden in Hasselt. Kim De Witte: “Dat is vreemd. Enkele maanden geleden zei het OCMW nog op Radio 2 dat Hasselt momenteel 80 daklozen telt, waarvan er 20 effectief de nacht doorbrengen op straat. De shelter van G4S telt slechts vijftien bedden. Elke nacht zullen dus vijf mensen de vrieskou moeten trotseren. Wat als dat slecht afloopt?”

Het stadsbestuur hoopt misschien een aantal mensen weg te houden via een nieuwe administratieve voorwaarde die ze heeft ingebouwd. Om te kunnen overnachten moeten daklozen aantonen dat ze van Hasselt afkomstig zijn. Geen makkelijke opdracht, want daklozen hebben natuurlijk geen vaste verblijfplaats. De meesten hebben ook geen papieren.

Daklozen zijn bijna allemaal mensen op de dool, die snakken naar menselijke warmte en een luisterend oor. Nachtopvang van daklozen is een van de kerntaken van het CAW, die dat tot vorig jaar ook goed deed. Het CAW komt nu pas in tweede lijn in beeld, wanneer er problemen zijn. De PVDA betreurt dat. Dit is geen sociaal beleid.

“De laatste maanden werd er nochtans goed werk geleverd”, aldus De Witte. “De dagopvang bij Café Anoniem werd verder uitgebouwd en verwierf veel krediet bij dak- en thuislozen. Een pluim daarvoor. Met de inschakeling van G4S bewakers voor de nachtopvang zet het stadsbestuur echter terug een grote stap achteruit. Het stadsbestuur gaat mee in het veiligheidsdenken van het N-VA bestuur in Antwerpen. Het gaat hier om één van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zij hebben nood aan hulp van goed opgeleide welzijnswerkers, niet aan bewaking.”

Foto Wikimedia Commons

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data