Skip to content

Als UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven

Het voorstel van de UHasselt voor de aankoop van het begijnhof zou niet ontvankelijk verklaard zijn. “Dat verwondert niet", zegt Kim De Witte, "aangezien de aanbesteding werd geschreven op maat van private projectontwikkelaars. Indien de UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven."

Eind januari deed de UHasselt, samen met de LRM, als enige een voorstel voor de aankoop van het Hasselts begijnhof. Geen enkele private projectontwikkelaar deed een bod omwille van het protest tegen de verkoop. Een commissie samengesteld door de provincie blijkt het voorstel van de UHasselt en de LRM nu te hebben afgewezen. De redenen daarvoor zijn nog niet bekend gemaakt. Wat wel bekend is, is dat de stad Hasselt, de inwoners, de socioculturele verenigingen, het kunstenproject Z33, de studenten architectuur en de PVDA enthousiast reageerden op het voorstel van de UHasselt om het begijnhof over te nemen en een nieuwe bestemming te geven, die de toegankelijkheid voor het brede publiek bewaart.

“De wereldvreemdheid van deze commissie spreekt boekdelen", zegt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA Limburg. “Het voorstel van de UHasselt was een perfecte oplossing voor enerzijds de zoektocht van de provincie naar middelen voor de financiering van de renovatie en anderzijds het verzet van het middenveld en de brede publieke opinie tegen de privatisering. Het feit dat deze oplossing nu zou worden gekelderd door argumenten van technische aard in één of andere expertencommissie, is te gek voor woorden. Het bewijst gewoon dat de deputatie een aanbestedingsprocedure uitschreef op maat van private projectontwikkelaars."

De bal ligt nu in het kamp van het provinciebestuur. “Indien de UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven. Wij vragen dat de verkoopprocedure in dat geval wordt stopgezet en dat alle Limburgers eigenaar blijven van dit unieke stukje historisch erfgoed. De provincie beschikt over een spaarpot van 125 miljoen euro. Voldoende om de renovatie te financieren”, alsnog De Witte. “Desgewenst kunnen er ook cultuursubsidies worden aangevraagd vanuit Vlaanderen. Limburg is zwaar onderbedeeld op dat vlak. Een uitgelezen kans voor Sven Gatz en de Vlaamse regering om de balans wat meer in evenwicht te brengen”.

De PVDA lanceerde een referendum over de nieuwe bestemmingen voor het begijnhof wanneer het kunstenproject Z33 verdwijnt. De meerderheid van de Limburgers kiest voor het behoud van de ruimte voor laagdrempelige kunst en cultuur. De alternatieven die veel stemmen behaalden zijn: 1° ruimte voor initiatieven zoals het geefpleintje en sociale ruileconomieën, 2° vergader- en ontmoetingsruimtes voor Limburgse verenigingen, 3° studieruimte voor studenten en scholieren (onder beheer van de UHasselt), 4° alternatieve cinema en 5° ruimte voor extra repaircafés.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data