Skip to content

Gitzwarte week voor fijn stof in Hasselt

Gitzwarte week voor fijn stof in Hasselt

Deze week kan je in Hasselt maar beter niet te diep inademen. De fijn stofwaarden liggen op sommige plaatsen maar liefst vijf tot zes keer hoger dan de Europese norm. “Dat meten we via ons recent uitgebouwd netwerk van openbare fijn stofmeters”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

De fijnstofmeter in Hasselt ligt al bijna twee jaar plat. Daarom hield de PVDA de afgelopen twee jaar zelf geregeld metingen en installeerde ze in juni een eigen permanente fijn stofmeter op haar Hasselts secretariaat. “Om de zaak nu nog beter te kunnen opvolgen, installeerden we afgelopen maand acht extra fijnstofmeters over heel de stad, bij Hasselaren die wilden meewerken aan dit project. De komende dagen worden nog eens drie extra fijn stofmeters aangesloten”, legt Kim De Witte uit. “Alle resultaten komen rechtstreeks binnen op een website die iedereen permanent en vrij kan raadplegen. Zo zetten we een eerste stap naar de uitbouw van een publiek fijnstofmeetnetwerk in Hasselt.”  

Dat het goed fout zit met de concentraties fijn stof in Hasselt bleek nogmaals uit de resultaten van onze negen fijn stofmeters. Afgelopen week lagen de waarden geregeld twee tot drie keer hoger dan de toegelaten Europese grenswaarden. Die grenswaarden liggen voor fijn stof (P10) op 50 µg/m³ en voor ultrafijnstof (P2,5) op 25µg/m³. “Zondag maten we pieken die vijf tot zes keer hoger liggen dan de grenswaarden. Maandagavond maten we in de Heilig Hartwijk op een van onze meters waarden van 185,77 µg/m³ voor P10 en 61,47 µg/m³ voor P2,5. Alweer een ruime overschrijding van de Europese normen.” (Zie grafieken in bijlage)

Het is geen geheim dat Hasselt slecht scoort op vlak van luchtkwaliteit. Begin oktober werden de resultaten van de Curieuze Neuzen-studie openbaar gemaakt. Het kruispunt van de Kuringersteenweg met de grote ring in Hasselt behoort tot de meest vervuilde plaatsen van Limburg. Hasselt behoort tot de slechtste leerlingen van de klas. 85 procent van de Vlaamse gemeenten scoort beter op vlak van luchtkwaliteit.

Te veel fijn stof is schadelijk voor onze gezondheid. Jaarlijks sterven ongeveer 400.000 Europeanen, ruim 1.000 mensen per dag, vroegtijdig door fijn stof. “Maar de stad lijkt de problematiek te willen doodzwijgen. Meten is nochtans weten. En daarna kunnen gepaste maatregelen genomen worden. Wij denken dan eerst en vooral aan meer investeringen in het openbaar vervoer: een groter aanbod, betere verbindingen en gratis bussen die op waterstof rijden. Daarnaast willen we meer parkings aan de rand van de stad met snelle en ecologische pendelbusjes die de vele duizenden bezoekers en pendelaars naar de binnenstad kunnen brengen. En natuurlijk moet er nu echt werk worden gemaakt van veiligere voet- en fietspaden", stelt De Witte voor.

"Last but not least moet de afbraak van het goederenvervoer per boot en over het spoor stoppen. Nu worden steeds meer goederen verplaatst over de weg. Zware vrachtwagens, meestal op diesel, die met honderden, duizenden achter elkaar rijden. Goederentransport per trein – liefst op elektriciteit - is tientallen keren minder vervuilend én vermindert het fileleed”, besluit De Witte.

Iedereen kan via deze website de actuele fijnstofwaarden (P2,5 en P10) aflezen voor onze meters, verspreid over heel de stad (sensoren met ID 11852, 17987, 17991, 18202, 18204, 18247, 18391, 18427, 18540). Per sensornummer zijn hier statistieken per dag, week en maand te raadplegen.

Lees hier onze voorstellen voor een groene, gezellige en leefbare stad.

 

BIJLAGE 1: Hoge en continue overschrijding van de Europese normen in de Heilig Hartwijk op 26-11-2018  (sensor 18204)

20181126_grafiek_18204.PNG

BIJLAGE 2: Daggemiddelden voor week 47 (19 - 25 november) voor fijn stofmeter in Heilig Hartwijk voor P10 (grenswaarde 50 µg/m³) en P 2,5 (grenswaarde 25 µg/m³) (sensor 18204)

sensor-esp8266-4679227-sds011-1-floating.png

sensor-esp8266-4679227-sds011-25-floating.png

 

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data