Skip to content

De Groene Delle: democratie ‘on hold’ om wisselmeerderheid te vermijden

De Groene Delle: democratie ‘on hold’ om wisselmeerderheid te vermijden

Het openbaar onderzoek over De Groene Delle loopt. Iedereen kan bezwaar indienen vóór 7 augustus 2020. De PVDA vroeg de Hasseltse gemeenteraad bezwaar aan te tekenen. “Burgemeester Vandeput (N-VA) sprak van een ‘uitstekend compromis’, maar volgens ons is er een meerderheid in de gemeenteraad tegen de kap van De Groene Delle”, aldus fractieleider Kim De Witte. “De N-VA zet echter de democratie even ‘on hold’ om een wisselmeerderheid te vermijden. Een gevaarlijk precedent, beneden alle peil.”

Op 9 juni ging het openbaar onderzoek van start naar de goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GRUP Zolder – Lummen Zuid. Dat GRUP maakt de ontwikkeling van een groot deel van De Groene Delle mogelijk. Het protest tegen de kap is enorm. Het gaat om 23 ha natuurgebied dat zeker in tijden van droogte en klimaatverandering van onschatbare waarde is. Iedereen kan tot 7 augustus bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. “De tijd dringt. Wij dienden alvast samen met 2.500 burgers een bezwaarschrift in. Het is niet meer dan normaal dat het Hasselts stadsbestuur ook bezwaar aantekent aangezien het gebied deels op Hasselts grondgebied ligt”, aldus De Witte.

Daarvoor diende de PVDA-fractie een motie in voor de gemeenteraad van dinsdag 23 juni. “Tot onze grote verbazing kregen we bericht van de voorzitter van de gemeenteraad, Guido Fissette (N-VA), dat onze motie werd geweigerd. Nochtans was de motie volledig volgens de regels ingediend en kan hij op basis van het Decreet Lokaal Bestuur niet geweigerd worden.”

De voorzitter verklaarde de motie onontvankelijk omdat die ‘niet aan(geeft) tegen welke concrete beslissing van de bevoegde minister wij bezwaar wensen aan te tekenen’ en dat ‘het voorbarig (is) om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing die nog niet genomen is’. “De argumenten die de voorzitter aanhaalt om de motie te weigeren zijn manifest onjuist. De motie geeft heel precies weer over welke beslissing het gaat. Er staat uitdrukkelijk dat het gaat over De Groene Delle. Het bezwaar is ook helemaal niet voorbarig. De procedure om bezwaar aan te tekenen loopt tot 7 augustus. Ofwel tekent de stad Hasselt nu bezwaar aan, ofwel niet. De eerstvolgende gemeenteraad na die van juni is immers pas in september. Dan is het dus te laat”, legt De Witte uit.

Bovendien kan iedereen het bezwaar tekenen. Dat staat letterlijk op de website van de Vlaamse Overheid: “Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan IEDEREEN het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren.” Dus ook de publieke rechtspersoon Hasselt. Dat heeft minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week nog eens gezegd aan het actiecomité dat haar 34.000 handtekeningen overhandigde tegen de kap van de Groene Delle.   

“Dit is natuurlijk geen juridische maar een politieke beslissing. Dit dossier verdeelt de meerderheid. Burgemeester Vandeput (N-VA) noemde de beslissing van Demir in HBVL letterlijk ‘een uitstekend compromis’. Zonder tegenbericht is dat dus het standpunt van de stad Hasselt. Nochtans is het cruciaal dat dit behandeld wordt op de gemeenteraad. Zo kan een meerderheid van de gemeenteraadsleden zich uitspreken die aangeven niet akkoord te gaan met de kap van (een deel van) De Groene Delle op haar grondgebied”, alsnog De Witte.

“Wij laten het hier niet bij”, besluit De Witte. “Met de weigering van deze motie wordt het debat verhinderd. De lokale democratie wordt ‘on hold’ gezet om te vermijden dat er een wisselmeerderheid zou ontstaan rond een belangrijk politiek dossier. Daarmee overschrijdt de voorzitter van de gemeenteraad zijn bevoegdheden in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.”