Skip to content

Weinige resterende groen in Hasselt is niet te koop

Weinige resterende groen in Hasselt is niet te koop

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) wil 26,2 ha van het 102 ha grote natuurgebied De Groene Delle in Lummen en Hasselt ontwikkelen als watergebonden bedrijventerrein. “Onbegrijpelijk”, zegt Kim De Witte, lijsttrekker van PVDA Hasselt. “Waarom het weinige groen dat ons rest opofferen voor snelle winst terwijl nog bijna 1.000 ha bedrijventerrein in Limburg direct beschikbaar is? En dit terwijl de Vlaamse regering haar beloften voor bosuitbreiding niet haalt, ondanks haar engagementen in de strijd tegen klimaatopwarming en luchtvervuiling."

Na het felle protest tegen de kap van het Essersbos in Genk, viseert minister Schauvliege nu een ander stuk Limburgse natuur voor industriële uitbreiding. “Onbegrijpelijk”, reageert Kim De Witte. “Op de Ford-site langs het Albertkanaal komt op korte termijn ongeveer 90 ha bedrijventerrein leeg te staan. Ideaal voor watergebonden activiteiten. In heel Limburg ligt nog bijna 1000 ha direct beschikbaar bedrijventerrein. Genoeg ruimte om jobs te creëren dus. Waarom dan net De Groene Delle ontwikkelen? Schauvliege plooit voor de snelle winsthonger van een klein groep industriëlen”.

De PVDA kan niet begrijpen dat de minister beslist een ecologisch zeer waardevol natuurgebied, bestaande uit bos, heide en water, deels te vernietigen. “We moeten er de komende jaren alles aan doen om het sterk versnipperde groen in het dichtbevolkte Vlaanderen te behouden en aan natuuruitbreiding te doen. De minister doet nu het omgekeerde. Ze koopt in de Vlaamse rand van Brussel enkele tientallen ha bestaand bos op en denkt dan elders in Vlaanderen een bos te mogen vernietigen. Dat is geen bosbeleid. Dat zijn foute politieke keuzes”, aldus De Witte.

Wat dat bosbeleid betreft, doet Vlaanderen het overigens ronduit slecht. Dat blijkt uit de recentste Bosbarometer van BOS+. In de periode 2012-2014 verdween maar liefst 651 hectare bos, met vergunning van de overheid. Tegelijk loopt de boscompensatie-achterstand al op tot 1.500 hectare. Door besparingen loopt het ook grondig fout met het aanplanten van nieuwe bossen. Volgens BOS+ zal het in het huidige tempo nog honderd jaar duren vooraleer de regering de beloofde 10.000 ha bosuitbreiding (tegen 2007!) haalt, als er tenminste geen ontbossing zou plaatsvinden.

De Vlaamse regering, die zich ertoe verbindt de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren, blijft intussen natuurgebied verkwanselen. Nochtans is elk stukje natuur waardevol in de strijd tegen klimaatopwarming en tegen luchtvervuiling. Ook Actiecomité Groene Delle, dat zich al lange tijd verzet tegen de industrialisering van de Delle, toont aan dat dit gebied fungeert als belangrijke filter van fijn stof en CO2 tussen de autosnelweg, het industrieterrein van Zolder-Lummen en de omliggende woonwijken: “Een bebost gebied van 100 ha zoals de Groene Delle, zorgt jaarlijks voor de opname van zevenhonderd ton CO2 en kan zevenduizend ton fijn stof vasthouden. Het vermogen van het bos om de lucht te zuiveren zou de overheid moeten aansporen de resterende bospercelen te behouden en zelfs uit te breiden.”

“Wij vragen ons af of sp.a en Groen, die deel uitmaken van de Hasseltse meerderheid, tegen de uitbreiding blijven, zoals enkele woordvoerders nu communiceren. Voorlopig wordt hen eerder opgelegd te zwijgen om hun coalitiepartner CD&V niet in moeilijkheden te brengen. Zullen deze twee partijen voet bij stuk houden wanneer de Stad Hasselt om advies gevraagd wordt? Of zullen ook zij – net als de CD&V – plooien onder de druk van een kleine groep industriëlen die winst wil maken ten koste van broodnodige natuur?”, vraagt De Witte zich ten slotte af. De PVDA vraagt dat minister Schauvliege haar plannen intrekt en dat de stad Hasselt een advies geeft in het belang van het welzijn en de gezondheid van iedereen.

 

Foto Pixabay