Skip to content

Een goed klimaatplan is ambitieus én sociaal tegelijk

Een goed klimaatplan is ambitieus én sociaal tegelijk

Een brede klimaatcoalitie voert vanavond actie aan het Hasselts stadhuis. Het stadsbestuur wil de CO2-uitstoot verminderen tegen 2030 met 40 procent en tegen 2050 met 100 procent. “Een vermindering met 40 procent tegen 2030 is niet ambitieus”, zegt Kim De Witte, gemeenteraadslid voor de PVDA. “Zeker niet als je wil landen in 2050 op een klimaatneutrale stad. Dan moet je minstens aan 55 à 60 procent zitten in 2030.”

Een goed klimaatplan is ambitieus én sociaal tegelijk. Het Hasselts plan mist teveel van beiden. Het wagenpark is jaarlijks met 160 kton verantwoordelijk voor ca. 40 procent van de totale CO2-emissies van Hasselt. Elke dag pendelen 40.000 mensen van en naar onze stad, voor hun werk, om vrienden of familie op te zoeken, om administratieve dingen te regelen, te shoppen, zich te ontspannen. De meesten doen dat met de wagen.

“Deze emissies kunnen we terugdringen door zwaar te investeren in beter openbaar vervoer”, aldus Kim De Witte, fractieleider PVDA. “Tussen Hasselt en andere steden en tussen Hasselt en de deelgemeenten. Maar wat doet het nieuwe stadsbestuur? Vanaf 2022 jaarlijks 400.000 besparen op het budget van De Lijn. Dat is 36,6 procent van het budget voor openbaar vervoer dat verdwijnt. Wij willen méér, niet minder investeringen in openbaar vervoer. Wij willen snelle en gratis pendelbussen op waterstof tussen het centrum en enkele grote parkings aan de rand van de stad.”

Met ongeveer 105 kton per jaar staan de huishoudens op de tweede plaats in de CO2-uitstoot van Hasselt. Zij zijn verantwoordelijk voor ca. 25 procent van de uitstoot. Als we willen komen tot een klimaatneutrale stad in 2050 moeten we ook hier doortastende maatregelen nemen. Dat kan door beter te isoleren én groener te produceren.

Het Hasselts Energiebedrijf (HEB) werd in 2012 opgericht en had als initiële doelstelling zelf groene stroom te produceren. Maar die opdracht is doorheen de tijd sterk ingeperkt. Nu gaat het enkel nog over het energie-efficiënter maken van stadsgebouwen. “Wij willen dat de stad investeert in groene energie. Dat kan via windmolens en zonnepanelen. Genk telt vier keer zoveel windmolens als Hasselt. Er is nog ruimte langs het Albertkanaal, tonen de plannen. Een windmolen betaalt zichzelf terug op 10 jaar tijd”, aldus Kim De Witte.

“Ook het aantal zonnepanelen kan fors omhoog. Nu is slechts 5,5 procent van de daken in Hasselt bedekt. Maar dat percentage zal niet stijgen zonder sociale maatregelen. Niet iedereen heeft immers de financiële marge om te investeren. Dat kunnen we opvangen met een derdebetalerssysteem, een soort van renteloze lening vanuit de stad die wordt terugbetaald met winst uit de verlaagde energiefactuur. Datzelfde systeem willen we toepassen voor isolatie die woningen energie-neutraler maken.”

Tot slot is een klimaatneutrale stad ook een groene stad. Er worden nog steeds teveel bomen gekapt in Hasselt. De betonlobby blijft oppermachtig. Wij dienen voorstellen in om bijvoorbeeld het Veldmansbos tegenover het zwembad niet te laten kappen. Via een grondruil kan dat concreet gemaakt worden. Bomen kappen en nieuwe bomen planten lijkt groen, maar is het niet. Het beste moment om een boom te planten, was 20 jaar geleden.

Kopenhagen wil klimaatneutraal zijn tegen 2025. Sonderberg en Aarhus, twee andere Deense steden, tegen 2030. Tal van Duitse steden – Stuttgart, München, Hamburg – hebben energiebedrijven die duurzame stroom produceren aan betaalbare prijzen. Ook bij ons kan dat: Ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de gemeente Merksplas, investeert volop in hernieuwbare energie. Er zijn dus tal van mogelijkheden om een ambitieus én sociaal klimaatplan te installeren in Hasselt. Daarom steunen wij de actie van de brede klimaatcoalitie deze avond aan de gemeenteraad.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data