Skip to content

Vier mee het oudste krot van Hasselt

Vier mee het oudste krot van Hasselt

Zondag 7 oktober organiseert de PVDA in Hasselt een verjaardagsfeestje: het oudste krot in Hasselt staat nu al dertien jaar leeg. Het aanpalende pand, eigendom van de stad, staat al tien jaar leeg. “Met dit verjaardagsfeest willen wij het stadsbestuur wakker schudden”, vertelt Kim De Witte. “Burgemeester Vananroye zei zopas dat ‘Hasselt de laagste leegstand heeft van Limburg’. Welnu, iedereen die één uur rondwandelt in de stad ziet dat dat niet klopt.”

Hasselt wordt aan snel tempo volgebouwd. Volgens het betonrapport van 2018 wordt “990 hectare aan open ruimte bedreigd door betonnering”. Dat zijn 200 voetbalvelden. Tegelijkertijd staan er meer dan 200 grote panden en tal van ruimtes boven winkels leeg.

Burgemeester Vananroye antwoordt dat Hasselt de laagste leegstand heeft van Limburg. Maar ze verzwijgt de cijfers van de woningen die in het verkrottingsregister staan en de cijfers van leegstand boven winkels in de binnenstad. “Wij hebben een jaar geleden alle cijfers opgevraagd bij de stadsdiensten”, vertelt Kim De Witte, lijsttrekker van de PVDA in Hasselt. “Volgens de diensten telt Hasselt 76 leegstaande woningen en gebouwen en 150 onbewoonbare woningen en gebouwen.” (antwoord van de stad Hasselt op 28 april 2017 en 26 juni 2017)

“De leegstand aanpakken is duidelijk geen prioriteit van dit stadsbestuur”, alsnog De Witte. “De leegstandtaks behoort tot de laagste van de Vlaamse centrumsteden. Per inwoner brengt ze nog niet één vierde op van de taks in Leuven of Mechelen. De minimumbelasting bedraagt 1.020 euro per jaar voor een woning. In Mechelen is dit bijvoorbeeld 3.750 euro per jaar. En een gemeentelijke belasting voor krotten bestond zelfs niet in Hasselt totdat wij één jaar geleden op tafel klopten.”

De PVDA bond in september 2017 de kat de bel aan met de eis om naast een leegstandtaks ook een verkrottingstaks in te voeren en effectief te innen (lees ons dossier hier). Op 19 december 2017 werd dan het belastingreglement ‘Verwaarloosde woningen en gebouwen’ ingevoerd. Maar ook in dit reglement toonde de Hasseltse meerderheid bijzonder weinig ambitie, met een minimale krotbelasting van 1.100 euro per jaar. Het blijft ook nog steeds zoeken naar een publieke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde woningen en gebouwen in Hasselt. Dat is de eerste stap voor de aanpak van de leegstand.

De PVDA wil een ambitieuze aanpak van de leegstand en verkrotting. “Alles wordt volgebouwd, het weinige groen verdwijnt, maar meer dan 200 panden en de halve binnenstad staat leeg. Wij hebben een plan om de leegstand aan te pakken, bestaande uit drie delen”, besluit De Witte.

  • Zorg voor een betere registratie van leegstaande en onbewoonbare woningen en gebouwen. Betere opvolging en meer controle is de eerste stap.
  • Verhoog de leegstandtaks voor alle leegstaande, onbewoonbare, ongeschikte of verwaarloosde panden en investeer de opbrengsten van die heffing in de renovatie van oude panden. Maak daar moderne sociale woningen van.
  • Voer de renovaties in woningen die al drie jaar leeg staan zélf uit, maak er sociale woningen van en verhaal de kosten op de eigenaars, via de verhuur van deze woningen totdat de kosten zijn terugbetaald. De Vlaamse Wooncode van 2007 laat dat toe.

Praktisch: de grote verjaardagstaart wordt nu zondag 7 oktober om 11u00 aangesneden voor de gevel van het oudste krot op de Koningin Astridlaan nr 65. Meer info.