Skip to content

Meerjarenplan Hasselt: breuk tussen woord en daad

Meerjarenplan Hasselt: breuk tussen woord en daad

“Het stadsbestuur probeert haar meerjarenplan te verpakken in een mobiel, gezellig en sociaal kleedje, maar als we kijken naar de cijfers dan krijgen we toch een heel ander beeld”, reageert Hasselts PVDA-raadslid Kim De Witte. “Investeringen in veilige fietspaden blijven beperkt, het budget voor openbaar vervoer wordt ingekrompen, geen budget voor betaalbare en sociale woningen, een pak minder personeel en veel méér geld voor externe consultants.”

Het stadsbestuur stelde vrijdag haar meerjarenbegroting voor. In afwachting van de verdere bespreking op de gemeenteraad hierbij alvast een reactie op basis van de cijfers en toelichtingen in het lijvige meerjarenplan. “Het stadsbestuur spreekt van grote investeringen in mobiliteit, maar onder de rubriek ‘veilige voet- en fietspaden’ staat slechts 650.000 euro voor 2020. Dat bedrag stijgt naar 770.000 euro in het midden van de legislatuur om vervolgens terug te halveren naar het einde van de legislatuur. Het regent klachten over veilig fietsen, maar in de meerjarenplanning blijft dit een erg mager beestje”, hekelt PVDA-fractieleider Kim De Witte. “Op openbaar vervoer bespaart de stad bovendien: vanaf 2022 jaarlijks 400.000 euro minder voor De Lijn. Zo gaan we de modal shift nooit maken.”

De breuk tussen woord en daad is nog groter op sociaal vlak. Geen budget voor sociale woningen, noch in de meerjarenplanning van de stad, noch in die van het autonoom gemeentebedrijf (AGB). De winteropvang voor dak- en thuislozen verliest één vierde van haar middelen. En in de strijd tegen de kinderarmoede, die verdubbelde in onze hoofdstad, investeren we een schamele 25.000 euro. Op een budget van bijna 200 miljoen euro is dat één duizendste. Beschamend.

Verder schrapt de stad 48 jobs en gaat er veel geld naar consultants en externe studiebureaus. Alleen al in 2020 maar liefst 850.000 euro voor externe studies. Bijvoorbeeld, 290.000 euro voor een studie over het plaatsen van nieuwe vuilbakken. “Is dat nu echt nodig”, vraagt De Witte zich af. “Waarom kunnen onze eigen diensten dat niet onderzoeken?” Naast studies wordt ook de uitbetaling van het stadspersoneel uitbesteed en vrezen we een verdere uitbesteding van de groendiensten, aangezien daar geen enkel budget voor voorzien is.

Er zijn ook punten die we ondersteunen. “Zo gaat het stadsbestuur nu eindelijk in op onze vraag om de leegstand serieuzer aan te pakken”, vervolgt De Witte. De leegstandstaks wordt verhoogd. Vroeger was dat een vlaktaks met één tarief. Een winkel met een oppervlakte van 12 vierkante meter betaalde evenveel als een winkel met een oppervlakte van 1.000 vierkante meter. Nu betaal je per vierkante meter. De stad verwacht een verviervoudiging van de inkomsten. “Het accent moet voor ons niet liggen op méér inkomsten, wel op een doortastende aanpak van de leegstand”, preciseert De Witte. “We willen dat de inkomsten uit deze taks geïnvesteerd worden in de renovatie van leegstaande panden om er sociale en betaalbare woningen van te maken, die de stad verhuurt totdat de renovatiekosten zijn terugbetaald. Daarna krijgt de eigenaar terug de volle eigendom over zijn gerenoveerd pand.”

Ook de cinema en de openstelling van de tuin van de Gouverneur waren punten waar de PVDA meermaals actie over voerde. De stad maakt nu geld vrij voor de beiden. Er zou een kleine cinema-‘vlakkevloertheaterzaal’ komen. “Wij zijn benieuwd naar de concrete uitwerking en zullen erover waken dat dit project voldoende populair en ambitieus is om terug volk te trekken naar de binnenstad”, besluit De Witte.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data