Skip to content

PVDA-leden maken mondmaskers voor scholen

PVDA-leden maken mondmaskers voor scholen

Vanaf vrijdag gaat een deel van de leerlingen terug naar school. Scholen doen er alles aan om hun lokalen, refters en speelplaatsen zo veilig mogelijk te maken. Om de leerkrachten een hart onder de riem te steken, maakten leden van de PVDA mondmaskers. Vlaams parlementslid Kim De Witte ging er een 30-tal afgeven aan de school van zijn zoontje.

De heropening is voor heel wat scholen een huzarenstuk. Ontdubbeling van klassen, afzetten van speelplaatsen, voorzien van extra sanitair … . Scholen moeten opvang voorzien en zorgen dat leerlingen niet in andere ‘klasbubbels’ terecht komen. Scholen werken zich uit de naad om het allemaal in orde te krijgen. Een op vijf basisscholen start nog niet met het tweede leerjaar, omdat ze niet aan de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen voldoen.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zei dat hij vanop het terrein positieve signalen krijgt over voldoende mondmaskers. “Scholen en koepels zijn zelf op zoek gegaan, met succes. Op Vlaams niveau voorzien we een strategische noodvoorraad”, aldus de minister. “Maar in de pers circuleren ook andere verhalen”, antwoordt Kim De Witte (PVDA). “Scholen die grote bestellingen plaatsten, maar er niet in slagen om die op tijd te laten toekomen. Scholen die zelf naaiateliers moeten organiseren, bij gebrek aan middelen. Het beleid zou veel meer initiatief moeten nemen. Die strategische noodvoorraad moet nu ingezet worden. Ook gezichtsschermen met plexiglas moeten ter beschikking gesteld worden.”

“Wij zijn voor de gefaseerde heropening van de scholen. Er zijn nu te veel leerlingen die omwille van een moeilijke thuissituatie beter op school zouden zitten. Pre-teaching en zelfstandig leren zijn geen werkbare oplossingen voor iedereen. Heel wat kinderen zijn van de radar verdwenen. Maar voor ons kan de heropening van de scholen moet veilig gebeuren. De Vlaamse regering is eindverantwoordelijk. Zij moet het opvolgen en de veiligheid garanderen”, besluit De Witte.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data