Skip to content

Hasselt wijst nachtopvang daklozen opnieuw toe aan G4S

Hasselt wijst nachtopvang daklozen opnieuw toe aan G4S

In november gaat de nachtopvang voor daklozen in Hasselt weer van start. Net als vorig jaar wijst de Hasseltse OCMW-raad de bewakingsopdracht toe aan de multinational G4S. Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt en Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA trekken aan de alarmbel: “Zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving besteed je niet uit aan een commerciële organisatie die als doel heeft winst te maken. Zeker niet aan een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op vlak van mensenrechten. Opmerkelijk dat Sp.a en Groen, die in Antwerpen tegen de toewijzing aan G4S zijn, in Hasselt de commercialisering zelf organiseren.”

De daklozenopvang in Hasselt werd voorheen reeds jaren uitgebaat door de vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “Het CAW is een non-profit organisatie met sociaal werkers die opgeleid zijn en ervaring hebben in de opvang en begeleiding van kwetsbare groepen in onze samenleving. Daklozenzorg is hun métier, hun vak, en niet die van bewakingsagenten”, zegt Lise Vandecasteele. “De winteropvang moet meer zijn dan dakloze mensen tijdelijk een dak boven het hoofd geven. Sociaal werkers kunnen een band opbouwen met deze mensen en hen begeleiding bieden naar een menswaardig leven.”

In Antwerpen was er het afgelopen jaar breed protest tegen de toewijzing van daklozenzorg aan G4S, zowel door de sector zelf maar ook door de vakbonden en lectoren en professoren sociaal werk. Daar zitten Sp.a en Groen in de oppositie en stemden ze tegen de toewijzing van de daklozenzorg aan G4S. “Wat is hun standpunt nu?” vragen De Witte en Vandecasteele zich af. “In dezelfde zin zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt (Groen): ‘Vermarkting is een realiteit die niet slecht hoeft te zijn, maar laten we wel waakzaam zijn.’ En verder ‘Vanzelfsprekend moet goede zorg centraal staan. De overheid moet dat bewaken. Maar als aan voldoende randvoorwaarden voldaan wordt, maakt het mij niet uit welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt.’ Hetzelfde zei Mieke Vogels over het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent en zei Freya Piryns over de privatisering van de Antwerpse stedelijke kindercrêches.”

“Zorg en winstbejag gaan niet samen. Nooit niet”, menen De Witte en Vandecasteele. “Niet in de bejaardenzorg, niet in de kinderopvang en niet in de daklozenopvang. In de zorg moet de mens centraal staan en niet de winst die erop gemaakt kan worden. Dat maakte de Pano reportage over commerciële rusthuizen pijnlijk duidelijk. Bovendien moet het geld dat we als samenleving voor zorg uitgeven integraal naar de zorgbehoevenden gaan en niet naar aandeelhouders.”

Het CAW van Hasselt zou zich op het laatste moment hebben teruggetrokken uit de aanbesteding voor de winteropvang. “De stad had deze moeilijke zorgtaak niet moeten uitbesteden. Ze had CAW de opdracht kunnen toewijzen zonder offertes van private firma’s toe te laten. Met een uitbesteding organiseert de stad concurrentie binnen de zorg waarbij de goedkoopste commerciële aanbieder de opdracht krijgt. De stad laat ook dit jaar weer haar principes varen. Winst en zorg gaan nochtans niet samen”, reageert Kim De Witte.
 
De stad voerde vorig jaar als argument aan dat G4S slechts de bewaking op zich neemt. “Dat is onjuist. G4S zal niet louter en alleen instaan voor de bewaking”, reageert De Witte. “G4S zal de shelter uitbaten voor langdurige daklozen die niet in de tijdelijke en kortstondige nachtopvang van het CAW terecht kunnen. Er zullen geen mensen van CAW of OCMW in het gebouw zitten. Enkel de bewakingsagenten van G4S zijn aanwezig. Indien er zich een probleem voordoet, dan kunnen deze agenten bellen naar de politie, die op haar beurt contact kan opnemen met het CAW. Maar eer dat de hulp ter plaatse is, is het probleem mogelijks al geëscaleerd.”
 
"Wij vragen de OCMW-raadsvoorzitter Brigitte Smets (sp.a) en burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) uitdrukkelijk op hun stappen terug te komen en de daklozenopvang niet uit te besteden aan G4S. Deze opvang blijft een zaak van de samenleving, in handen van de samenleving”, besluit De Witte.  
 
Daarnaast vraagt de PVDA een structurele oplossing voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in Hasselt, heel het jaar door, niet alleen in de koudste wintermaanden. Hasselt telt een zeventigtal dak- en thuislozen, waarvan de grote meerderheid geen structurele opvang geniet. Zij zwerven rond in de stad. Er is nood aan opvang die aansluit bij de behoeften van de individuele dak- en thuislozen. De concentratie van zware problematieken op de opvanglocatie schrikt zorgbehoeftigen af om er gebruik van te maken. Bovendien is de noodopvang enkel toegankelijk voor daklozen uit Hasselt of daklozen die ingeschreven zijn bij het Hasselts OCMW. Dit vormt in de praktijk een belangrijke beperking.
Foto Wikimedia Commons
debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data