Skip to content

Nieuw bestuursakkoord Hasselt: “De meeste dromen zijn bedrog”

Nieuw bestuursakkoord Hasselt: “De meeste dromen zijn bedrog”

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt stelde gisterenavond haar bestuursakkoord voor op de Verenigde Commissievergadering. “Het akkoord bundelt 580 wensen en dromen, maar wat er nu concreet gaat gebeuren blijft opvallend afwezig”, reageert PVDA-fractieleider Kim De Witte.

De verkiezingen in Hasselt gingen over betaalbaar wonen versus luxeappartementen, over de bouwwoede versus meer groen in de stad en over veilige fietspaden en een oplossing van de groeiende verkeersknoop.

In plaats van concrete maatregelen voor te stellen rond deze cruciale problemen, lanceert het nieuwe stadsbestuur een vage visietekst met niet minder dan 580 wensen en dromen. “Wat de N-VA, OpenVld, Sp.a en Groen nu concreet gaan doen komen we amper te weten”, reageert PVDA-fractieleider Kim De Witte.

Hasselt telt vijf procent sociale woningen, het laagste aantal van alle Vlaamse centrumsteden. “Hoeveel sociale woningen wil deze bestuursploeg bijbouwen”, vraagt De Witte. “Het bestuursakkoord komt niet verder dan: ‘We organiseren een aanklampende aanpak vanuit de stad en andere welzijnsorganisaties om tot een effectief sociaal en integratiebeleid te komen.’ (wens 417)”

“Wat zijn de concrete maatregelen voor meer betaalbare woningen”, alsnog De Witte. “Komen er maximumprijzen op de private huurmarkt? Gaan projectontwikkelaars die luxeappartementen bouwen verplicht worden om te investeren in betaalbare woningen?”

De bouwwoede versus de vele leegstand en versus het weinige groen in de stad was een tweede grote thema dat de verkiezingen bepaalde. “Ook hierrond ontbreken concrete maatregelen”, zegt De Witte. “Van een bouwstop is geen sprake meer in het bestuursakkoord. Evenmin van een openstelling van het park van de Gouverneur, één van de verkiezingsbeloften van de Sp.a.”

“Ook de belofte tot verhoging van de leegstandtaks voor vastgoedspeculanten die hun panden sinds jaren laten verkrotten, zoals op de Bampslaan of de Kuringersteenweg, is verdwenen. Waar de nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening, Marc Schepers (sp.a), tijdens de verkiezingsdebatten nog sprak van een vertienvoudiging van de leegstandtaks voor dit soort gevallen, zwijgt het huidige bestuursakkoord daarover in alle talen.”

In Antwerpen, Gent en Leuven wonen vier op vijf inwoners op wandelafstand van een parkje. In Hasselt is dat slechts één op twee. Komt er een vergroening van de Groene boulevard, een ontharding van het Kolonel Dusartplein, van het Molenpoortplein? Het bestuursakkoord bevat geen enkele concrete doelstelling op dat vlak.

Een derde centraal verkiezingsthema ging over mobiliteit: veilige voet- en fietspaden, beter openbaar vervoer. Het bestuursakkoord is alvast duidelijk over één zaak: er komt geen autovrije binnenstad. Maar komt er nu eindelijk een veiliger fietspad op de Sint-Truidersteenweg, op de buitenkant van de kleine ring, op de Bampslaan? Het bestuursakkoord beperkt zich tot: “We ontsluiten alle deelgemeenten zoveel mogelijk met slimme, comfortabele en veilige fietspaden.” (droom 247) En: “We geven maximaal de ruimte aan fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer, waar zij een alternatief kunnen zijn.” Kan het nog vager?

Over de absurde dienstregeling voor de bussen die het vorige stadsbestuur oplegde, zegt de nieuwe bestuursploeg: “We gaan in overleg met De Lijn om de Hasseltse buslijnen te optimaliseren.” (droom 308)

“Dit is geen bestuursakkoord”, besluit De Witte. “Dit is een bundeling van 580 dromen en wensen van vier coalitiepartners. Maar zoals we weten: de meeste dromen zijn bedrog. Wij eisen dan ook zo snel mogelijk een echt bestuursakkoord. Wat gaat dit stadsbestuur doen en wat niet? Concreet! Daarover moet er debat en tegenspraak mogelijk zijn. De inwoners van Hasselt hebben daar recht op.”