Skip to content

PVDA interpelleert stadsbestuur over ‘solo slim’ OC Runkst - Limburg

PVDA interpelleert stadsbestuur over ‘solo slim’ OC Runkst - Limburg

De bewoners van Runkst en de verenigingen schrokken zich gisteren een hoedje. Schepen Lies Jans (N-VA) kondigde aan dat het nieuwe ontmoetingscentrum van Runkst niet op de geplande locatie achter het huidige OC op de Runkstersteenweg komt, maar wel in en rond de pastorij naast de Sint-Hubertuskerk. “Ik kreeg gisteren tientallen ongeruste berichten van misnoegde buurtbewoners”, vertelt Karolien Stevens, gemeenteraadslid van de PVDA die schuin tegenover het huidige ontmoetingscentrum van Runkst woont. “Eind 2019 zouden de werken aan het nieuwe OC starten. Het project werd al jaren voorbereid. Plots horen we in de pers dat het OC op een nieuwe locatie komt. Noch de buurtbewoners, noch de verenigingen, noch de gemeenteraadsleden werden ingelicht. Wij gaan het College van Burgemeester en Schepenen interpelleren over deze manier van werken”.

Aan het nieuwe ontmoetingscentrum van Runkst, dat achter het huidige OC zou komen, ging al een lang proces van voorbereiding en buurtparticipatie vooraf: “In het najaar van 2016 werd ik als buurtbewoner van het OC Runkst uitgenodigd voor een inspraakmoment over de plannen voor het nieuwe OC”, vertelt Karolien Stevens. “Midden 2018 leken de plannen voor het nieuwe OC helemaal klaar te zijn. Eind 2019 zouden de werken starten.”

Maar nu wordt plots via de pers meegedeeld dat het OC op een volledig nieuwe locatie zal komen. Schepen Lies Jans (N-VA) laat uitschijnen dat dit nieuwe concept al helemaal vastligt. "Nochtans waren de buurtbewoners, verenigingen en gemeenteraadsleden niet op de hoogte van de plannen. Jans wil nu ‘snel een participatietraject opstarten met de 30 verenigingen en de buurt’, lezen we in de krant. Wat is dit voor een manier van werken? Eerst beslissen en dan de buurt raadplegen? Je kan begrijpen dat de buurtbewoners misnoegd zijn”, aldus Stevens. “Vele verenigingen zijn al vele jaren bezig met de voorbereidingen. Er is ook al geld in gestoken. Zij zijn terecht bang dat het project weer enkele jaren vertraging zal oplopen en dat het nieuwe OC er deze legislatuur zelfs niet meer zal komen. Dat zijn weer vijf verspilde jaren”, vervolgt Stevens.

De PVDA vraagt zich ook af of deze nieuwe locatie bij de pastorie getoetst is aan omgevingsfactoren. Wat zijn de gevolgen voor de buurtbewoners, de mobiliteit, het groen in de buurt? “Een buurtbewoner stuurde me een mail waarin hij zich zorgen maakt over de groene ruimte bij de pastorie. Die doet dienst als multifunctionele publieke ruimte en draagt bij tot de positieve woonkwaliteit voor de gezinnen rond het plein. De buurtbewoners zijn terecht bezorgd over het verdwijnen van deze groene ruimte. Runkst is nu al de dichtst bewoonde gemeente, met veel te weinig groen. In de oorspronkelijke plannen wordt extra groen voorzien op het terrein van het oude OC. Buurtbewoners vrezen dat op de nieuwe locatie bij de pastorie het groen zal verdwijnen.”

De PVDA zit net als de buurtbewoners en verenigingen met veel vragen over de gang van zaken en deze ‘solo slim’ van het stadsbestuur: “We zullen het College van Burgemeester en Schepenen dringend om uitleg vragen. Waar komt dit nieuwe project ineens vandaan en welke procedures heeft dit plan doorlopen? Hoe kan het dat de plannen nu in de pers verschijnen zonder dat de buurt en gemeenteraadsleden op de hoogte zijn? Welke meerwaarde heeft dit project ten opzichte van het oorspronkelijke plan? Is er onderzocht welke impact dit project heeft op mobiliteit, groen, leefbaarheid van de buurt, … ? Wordt het project van het nieuwe OC op de vorige locatie en de jarenlange voorbereiding nu gewoon weggegooid? Dit krijgt alleszins nog een staartje”, besluit Stevens.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data