Skip to content

PVDA Hasselt start grote parkeerenquête

PVDA Hasselt start grote parkeerenquête

De derde editie van De Andere Hasselaar verschijnt deze week. Samen met deze editie lanceert de PVDA haar grote parkeerenquête. “Sinds begin dit jaar is de zone voor betalend parkeren in Hasselt uitgebreid en zijn de tarieven verhoogd. Met onze parkeerenquête willen wij de impact daarvan peilen”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Je kunt er niet naast kijken: heel Hasselt staat vol nieuwe parkeermeters. Sinds het nieuwe parkeerbeleid van start ging, werd de zone betalend parkeren serieus uitgebreid. De tarieven zijn ook fors gestegen. “Maakt dit nieuwe parkeerbeleid van Hasselt een aangenamere stad of is het vooral een verkapte belastingverhoging”, vraagt Kim De Witte zich af. “Omdat we heel wat reacties krijgen uit verschillende wijken op de nieuwe parkeerregels, hebben we deze enquête gestart."

Het eerste deel van de enquête polst naar de impact en de werking van het nieuwe parkeerbeleid. Is het nu gemakkelijker geworden om een parkeerplaats te vinden? Ben je sneller geneigd om het openbaar vervoer of de fiets te nemen? Zijn de tarieven niet te duur? Worden er veel boetes uitgeschreven? Is de gebruiksvriendelijkheid van de parkeermeters verbeterd?

Het tweede deel van de enquête peilt naar het draagvlak rond een aantal nieuwe voorstellen voor de aanpak van het mobiliteitsprobleem in Hasselt. Het parkeerbeleid is één deeltje van een breder beleid voor een groene en leefbare stad, met minder fijn stof, minder auto’s, meer fietsmogelijkheden.

“Mogelijke verdere oplossingen zijn meer park-and-rides buiten de grote ring, parkings van winkels en bedrijven ‘s avonds openstellen, een beter fietsplan (geen woorden, maar daden), meer openbaar vervoer, een gediversifieerde aanpak wijk per wijk”, vervolgt De Witte. “Mensen worden dagelijks geconfronteerd met de parkeerproblematiek in hun wijk. Bepaalde buurten en wijken ervaren duidelijk meer problemen dan voor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. We willen dit in kaart brengen en samen met de inwoners op zoek gaan naar alternatieven. We stappen met de resultaten naar het stadsbestuur.”

Bekijk de enquête op pagina 8 van De Andere Hasselaar.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data