Skip to content

PVDA Hasselt vraagt daklozenopvang zonder winstoogmerk

PVDA Hasselt vraagt daklozenopvang zonder winstoogmerk

Op 7 november gaat de winteropvang voor daklozen in Hasselt van start. De Hasseltse OCMW-raad wijst de noodopvang voor daklozen toe aan G4S Care NV. Dat is de zorgtak van de commerciële bewakingsmultinational G4S. “Zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving wijs je niet toe aan een commerciële organisatie die als doel heeft winst te maken. Zeker niet aan een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op vlak van mensenrechten ”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

 

De daklozenopvang in Hasselt wordt sedert enkele jaren uitgebaat door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Kim De Witte: “Het CAW is een non-profit organisatie met zeer veel ervaring in de opvang en begeleiding van kwetsbare groepen in onze samenleving. De stad zegt belang te hechten aan ervaring, maar kiest toch voor G4S. Het personeel van dat bedrijf heeft nauwelijks ervaring met de opvang van daklozen en is er niet voor opgeleid.”

Kim De Witte maakt zich zorgen over de gevolgen van deze beslissing: “Door deze beslissing wordt de zorg om onze medemens ontmenselijkt. G4S organiseert echt geen daklozenopvang uit menslievendheid. Zulke privébedrijven hebben het uiteindelijke doel winst te maken en de aandeelhouders tevreden te houden."

"Bovendien is G4S een bewakingsfirma, die onder andere gevangenissen bewaakt. Het bedrijf is zelfs betrokken bij de illegale bezetting van Palestina. G4S levert diensten en goederen om de apartheidsmuur te beveiligen en helpt verschillende illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever te bewaken. G4S is een militaire firma. Zo’n bedrijf kunnen we niet verantwoordelijk stellen voor de zorg van kwetsbare groepen”, zegt Kim De Witte.

Het OCMW legt de kritische bemerkingen van het sociaal middenveld op haar beleid langs zich neer. Met haar beslissing legt ze ook een zware hypotheek op haar samenwerking met samenlevingsopbouw Rimo, verantwoordelijk voor het uitbouwen van het inloophuis Café Anoniem te Hasselt, dat onder andere daklozen opvangt.

"Het is bijzonder jammer dat toekomstig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) deze piste als voormalig OCMW-voorzitter heeft opgestart. Wij vragen haar uitdrukkelijk op haar stappen terug te komen en de daklozenopvang niet uit te besteden aan de privé. Deze opvang blijft een zaak van de samenleving, in handen van de samenleving. Daarnaast vragen wij een permanente en structurele oplossing voor de winteropvang voor daklozen. Het is elk jaar winter, dat weten de verantwoordelijke politici toch ook? Waarom dan telkens weer met geïmproviseerde noodoplossingen komen?”, besluit Kim De Witte.

Foto Wikipedia Commons
debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data