Skip to content

PVDA vraagt Hasselts schepen Jans niet te vervangen en vrijgekomen geld te investeren in coronacrisis

PVDA vraagt Hasselts schepen Jans niet te vervangen en vrijgekomen geld te investeren in coronacrisis

De coronacrisis doet ook lokale besturen diep in de buidel tasten. “Naast het aanspreken van haar financiële buffer, gaat de stad een aantal uitgaven schrappen. Wij doen alvast een voorstel: vervang uittredend schepen Lies Jans (N-VA) niet. Dat levert jaarlijks een voordeel van 200.000 euro op. Zo kan de stad meteen ook de wetsontwijking rond de afbouw van het aantal schepenen ongedaan maken”, zegt PVDA-fractieleider Kim De Witte.

Eind 2020 ruilt schepen Lies Jans (N-VA) haar schepenambt voor de job van algemeen directeur bij de gemeente Diepenbeek. “Wij wensen Lies Jans veel succes met haar nieuwe job. We vragen het College van Burgemeester en Schepenen om haar niet te vervangen en haar verantwoordelijkheden te verdelen over de andere schepenen. Zo kan het CBS de wetsontwijking die zij georganiseerd heeft rond de afbouw van het aantal schepenen, ongedaan maken”, verklaart De Witte.

Sinds januari 2019 moeten gemeentebesturen volgens het nieuwe Gemeentedecreet het aantal schepenambten afbouwen: één schepenambt en de functie van OCMW-voorzitter worden geschrapt. Maar daarnaast mag een “voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst” als zogenaamd toegevoegd schepen geïnstalleerd worden, met volledig loon. En dat gebeurde in Hasselt: twee postjes weg, eentje erbij.

“Wij vragen dat die omzeiling van de wetgeving nu ongedaan wordt gemaakt. Net als in Zelzate: daar schrapte de meerderheid van sp.a en PVDA niet enkel de dienstwagen van de burgemeester, maar ook twee schepenambten. Ze besparen met die laatste maatregel 100.000 euro. Voor een stad als Hasselt gaat het over 200.000 euro: 120.000 euro aan loon voor de schepen en 80.000 euro aan loon voor de medewerker”, verduidelijkt De Witte.

“Ik zie geen reden waarom dat in Hasselt niet kan. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn zeer ernstig. Hoe meer kosten we afschuiven op de gewone Hasselaren, hoe dieper de economische crisis zal zijn. Dus stellen wij voor schepen Jans niet te vervangen en het met één postje minder te doen. Dat levert een flinke besparing en zo leeft de stad Hasselt ook meteen het gemeentedecreet na”, besluit De Witte.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data