Skip to content

PVDA vraagt minister Demir (N-VA) ontbossing van Groene Delle terug te draaien

PVDA vraagt minister Demir (N-VA) ontbossing van Groene Delle terug te draaien

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft toestemming om 23 ha van het natuurgebied De Groene Delle in Lummen en Hasselt te ontwikkelen als bedrijventerrein. “Onbegrijpelijk”, zegt Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Waarom het weinige groen dat ons rest opofferen terwijl nog zoveel bedrijventerrein in Limburg direct beschikbaar is?”

Na het felle protest tegen de kap van het Essersbos in Genk, wordt nu het volgende stuk Limburgse natuur opgeofferd voor industriële uitbreiding. “Onbegrijpelijk”, reageert Kim De Witte. “Op de Ford-site langs het Albertkanaal staan nog tientallen hectaren bedrijventerrein leeg. In heel Limburg liggen nog honderden hectaren beschikbaar bedrijventerrein. Genoeg ruimte om jobs te creëren dus. Waarom dan net De Groene Delle ontwikkelen? Minister Demir zwicht onder druk van Voka. Het is tenenkrullend dat Voka-baas Johann Leten reageert dat ‘maar’ 30 ha van de beschikbare 100 ha industrie wordt. Als het van hem afhing, ging dit hele ‘strategische’ gebied voor de bijl.”  

De PVDA kan niet begrijpen dat de minister beslist een ecologisch zeer waardevol natuurgebied, bestaande uit broekbossen en natte valleien, deels te vernietigen. “Dat krijg je niet zomaar gecompenseerd. We moeten er de komende jaren alles aan doen om het sterk versnipperde groen in het dichtbevolkte Vlaanderen te behouden en aan natuuruitbreiding te doen. Voor het klimaat, tegen de luchtvervuiling. Het belang van natuur dichtbij een stad, is nog nooit zo duidelijk geweest als tijdens deze coronacrisis. De minister doet nu het omgekeerde. De Vlaamse regering, die zich ertoe verbindt de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren, blijft natuurgebied verkwanselen. In het regeerakkoord kondigt ze een groots bosplan aan maar kapt intussen zo’n waardevol stuk bos. Dat is geen bosbeleid. Dat zijn foute politieke keuzes”, aldus De Witte.

Die foute keuzes worden al jarenlang gemaakt. Wat bosbeleid betreft, doet Vlaanderen het immers ronduit slecht. Vlaanderen is één van de meest bosarme regio's van West-Europa. Al sinds 1997 wordt door elke Vlaamse regering 10.000 ha bosuitbreiding beloofd, maar daar is volgens de cijfers van BOS+ nog niets van gerealiseerd. Integendeel. Een bebost gebied van 100 ha zoals de Groene Delle, zorgt jaarlijks voor de opname van zevenhonderd ton CO2 en kan zevenduizend ton fijn stof vasthouden. Het vermogen van het bos om de lucht te zuiveren zou de overheid moeten aansporen de resterende bospercelen te behouden en zelfs uit te breiden.

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is tevreden met dit 'compromis tussen economie en natuur'. “Wij vragen ons af of sp.a en Groen, die deel uitmaken van de Hasseltse meerderheid, zich tegen de uitbreiding zullen verzetten, zoals Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) gisteren in de krant deed en schepen Marc Schepers (sp.a) net voor de gemeenteraadsverkiezingen nog deed (“De volledige Groene Delle moet behouden blijven. Er zijn voldoende bedrijventerreinen in de buurt.”). De PVDA vraagt dat minister Demir haar plannen intrekt.

De PVDA vraagt dat minister Demir haar plannen intrekt. "Wij startten alvast een online actie op sociale media om deze wereldvreemde beslissing te veroordelen. We beraden ons over verdere acties op het terrein en zullen zowel in de Hasseltse gemeenteraad als in het Vlaams parlement druk zetten op de meerderheid om terug te komen op deze beslissing", besluit De Witte.