Skip to content

PVDA vraagt volledige transparantie over mandaten schepencollege Hasselt

Na onthullingen over graaicultuur en belangenvermenging in de verschillende Vlaamse provinciehoofsteden, vraagt PVDA Limburg dat er volledige transparantie komt voor wat betreft onze hoofdstad. De PVDA wil dat er een overzicht komt van de wedden, de zitpenningen en de onkostenvergoedingen die de leden van het schepencollege in Hasselt krijgen voor al hun mandaten in publieke of private instellingen.

De Hasseltse schepenen bekleden samen 23 bezoldigde mandaten in publieke en private vennootschappen. Dat is bovenop hun mandaat als schepenen. De eerste schepen, Tom Vandeput (CD&V), bekleedt acht bezoldigde mandaten. Hij zit onder meer in de NV Stationsomgeving, De Watergroep en HeLics. Wat de NV Stationsomgeving precies uitvoert, is onduidelijk. Het is een dochterbedrijf van AG Stadsontwikkeling Hasselt, waarin Vandeput ook een bestuurdersmandaat heeft.

AG Stadsontwikkeling Hasselt keerde 241.965 euro uit aan bezoldigingen in 2015. Hoe die bezoldigingen juist verdeeld werden tussen de bestuurders en de drie werknemers, kan niet worden afgeleid uit de jaarrekening.

Een andere dochter van de AG Stadsontwikkeling Hasselt is de NV Corda Incubator. Ook hier is Vandeput bestuurder. Vandeput werkte jarenlang in de Confederatie Bouw Limburg, als verantwoordelijke voor de belangenbehartiging van grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Nadien werd hij Hasselts schepen voor Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid. De draaideur tussen publiek en privé kan nauwelijks directer zijn.

“Het is duidelijk dat in dit kluwen van intercommunales, AG’s en NV’s de precieze activiteiten en vergoedingen heel moeilijk te controleren zijn”, aldus Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt. “Wij vragen dat de stad Hasselt – zoals de stad Gent dat deed – een overzicht vrijgeeft van de wedden, zitpenningen en onkostenvergoedingen die de leden van het schepencollege in Hasselt krijgen voor al hun mandaten in publieke of private instellingen. De burger heeft recht op die informatie.”

“Daarnaast vragen we dat er een duidelijk overzicht komt van alle publieke en private vennootschappen waar de stad vandaag gebruik van maakt voor de ontwikkeling van Hasselt. Nu is het een kluwen waar een kat haar jongen niet in terugvindt. Wij pleiten voor nutsbedrijven, op maat van de stad en de mensen, die publiek en transparant zijn, die streng worden gecontroleerd en die investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.”

“Tot slot vragen we dat er een ethische code komt die directe draaideuren tussen private lobbygroepen en publieke mandaten verbiedt. Dat soort van geschuif is bijzonder schadelijk voor het geloof in de politiek.”

Foto William Helsen / Flickr