Skip to content

PVDA vraagt volledige openstelling van gouverneurspark en overdracht residentie

PVDA vraagt volledige openstelling van gouverneurspark en overdracht residentie

Kersvers gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) trekt voorlopig niet naar zijn ambtswoning in Hasselt. Hij wil ‘de plek wat meer leven geven’ en ‘gecontroleerd openstellen voor een beperkt publiek’. “Dat gaat de juiste richting uit”, zegt Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA). “Een eigen residentie en een eigen park van meer dan 5.000 m² in het hartje van de stad zijn privileges uit een ver verleden.” 

De gouverneursresidentie is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Bij het zogenaamde ‘Hotel van de Gouverneur’ hoort eveneens een park van 5.450 m². “De Hasseltse binnenstad telt naast het begijnhof geen enkel openbaar park. In tijden van corona en hittegolven is dat een groot gebrek voor de inwoners. Die inwoners betalen nochtans mee aan het onderhoud van de residentie. Dat kost de Vlaamse gemeenschap 60.000 euro per jaar, blijkt uit het antwoord op onze parlementaire vraag”, vertelt Kim De Witte.

“Niet alleen het park, ook het Hotel verdient een andere invulling”, vervolgt De Witte. “De gouverneurs van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen hebben geen hotel om in te wonen. Zij hebben hun huis en een mooi kantoor. Als dat in die andere provincies kan, waarom dan hier niet? Het hotel kan worden omgevormd tot betaalbare wooneenheden. Ook dat ontbreekt in de binnenstad. En het voormalige Provincieraadsgebouw, waar tot voor kort CIAP zat, kan een nieuwe locatie worden voor De Serre. Zo maken we van deze plaats niet alleen een groene, maar ook een levendige corridor.”

De PVDA organiseerde de afgelopen vier jaar vele ludieke acties voor de openstelling van het park: een picknick, een rondgang, een inkijk-moment, een petitie, een receptie voor de ingang. “Al 30 jaar belooft men de openstelling van het park. Bij elke verkiezing wordt de belofte herhaald. Nu geen tijd meer voor woorden, wel voor daden”, besluit De Witte. “Wij broeden op een nieuwe actie om de nieuwe gouverneur te vragen het park en de residentie volledig over te dragen.”

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data