Skip to content

Vrouwenbeweging ‘Marianne’ van PVDA ging dit weekend ook in Limburg van start

Marianne Hasselt
Ayse Yigit Marianne
Aurelie Decoene Marianne
Marianne Hasselt

Vrouwenbeweging Marianne zet zich in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze is lokaal al op heel wat plaatsen verankerd. Vanaf dit weekend is ook in Limburg een groep actief. Marianne Limburg organiseerde zaterdag een startavond.

De groep organiseerde een interactieve workshop rond verbinding met Layla Önlen, performer en theaterdocent-regisseur in afstudeerfase. Daarnaast waren er ook praattafels waar vrouwen hun ervaringen konden delen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag & geweld tegen vrouwen, combinatie arbeid & gezin en armoede.  

De aanwezigen konden aangeven rond welke thema’s ze willen werken en welke activiteiten ze in de toekomst willen doen. Marianne is er klaar voor om volgend jaar rond deze thema’s te werken en heel wat activiteiten te organiseren.

Vrouwenbeweging Marianne heeft vier actiepunten: 1. recht op minimum 14 euro bruto per uur, 2. stop geweld op vrouwen, 3. sterke publieke diensten, genoeg geleund op vrouwen, 4. recht op abortus.