Skip to content

Wachtlijst sociale woningen

Wachtlijst sociale woningen

Hasselt heeft bijna het laagste percentage aan sociale woningen van alle Vlaamse centrumsteden. Maar liefst 2.137 gezinnen staan vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning. Om het probleem onder de aandacht te brengen organiseert de PVDA ‘de langste wachtrij’ voor het Oud Gasthuis.

In tegenstelling tot de beloftes bij de vorige verkiezingen is het aandeel sociale woningen in Hasselt tijdens de laatste legislatuur gezakt: van 5,13 naar 4,9 procent. Maar liefst 2.137 gezinnen staan vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning. Wachttijden van zeven of acht jaar zijn geen uitzondering.

“Om te eisen dat er meer middelen worden vrijgemaakt, organiseren wij ‘de langste wachtrij’ voor het Oud Gasthuis”, vertelt Kim De Witte, lijsttrekker voor PVDA. “Het Oud Gasthuis, dit is het vroegere armenverzorgingstehuis van de stad, werd door het stadsbestuur verkocht aan een projectontwikkelaar om er een ‘luxeboetiekhotel’ van te maken. Kan het nog cynischer?”

De PVDA wil 150 sociale wooneenheden per jaar bijmaken. Dat kan door renovatie van leegstaande panden. Vroeger verplichtte de wet om bij grote nieuwbouwprojecten één derde aan sociale woningen te voorzien, één derde aan betaalbare woningen en één derde aan woningen voor mensen met meer koopkracht. Maar die verplichting werd afgeschaft. Dat betekent evenwel niet dat steden geen instrumenten meer zouden hebben voor een actieve vastgoedpolitiek. Er zijn nog tal van mogelijkheden om de woonmarkt te sturen.

“Zo kunnen we bij gronden die eigendom zijn van de stad eisen dat projectontwikkelaars minstens één derde aan sociale woningen voorzien. Het stadsbestuur heeft eisen geformuleerd bij Kapertoren, maar met een foutief criterium, namelijk de leeftijd. Dat criterium is expliciet opgenomen in de discriminatiewet. De eis om één derde aan sociale woningen te voorzien, zal de discriminatietoets wel doorstaan”, aldus Kim De Witte.

Ten tweede kan de stad de leegstand- en de verkrottingstaks verhogen. De inkomsten van die taksen kan zij gebruiken voor renovatie van bestaande sociale woningen.

Ten derde kan de stad een taks heffen op de vele luxeappartementen die vandaag worden bijgebouwd. De stad heft nu al een forfaitaire taks op projectontwikkelaars van 2.500 euro voor elke nieuwe wooneenheid. Waarom die taks niet progressief maken, in functie van de verkoopprijs van de woning?

“Met deze drie maatregelen kunnen we minstens 150 extra sociale wooneenheden voorzien en de bestaande woningen renoveren”, besluit De Witte. Om dit voorstel de nodige aandacht te geven, organiseert de linkse partij nu woensdag ‘de langste wachtrij’.

Praktisch: trek een nummertje en kom mee in de wachtrij staan voor een sociale woning aan het Oud Gasthuis op woensdag 10 oktober om 17u30