Skip to content

PVDA vraagt OCMW winteropvang van daklozen niet toe te wijzen aan G4S

PVDA vraagt OCMW winteropvang van daklozen niet toe te wijzen aan G4S

Op 19 oktober wijst de Hasseltse OCMW-raad de bewakingsopdracht van de nachtopvang voor daklozen toe aan ‘de firma die hiervoor de meest gunstige offerte indiende’. Naar verluidt diende G4S Care NV, de zorgtak van de commerciële bewakingsmultinational G4S, terug een offerte in. “Wij dringen aan bij de stad om de daklozenopvang niet meer aan G4S toe te wijzen. Zorg voor kwetsbare groepen wijs je niet toe aan een commerciële organisatie die als doel heeft winst te maken. Zeker niet aan een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op vlak van mensenrechten”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

De daklozenopvang in Hasselt wordt sedert enkele jaren uitgebaat door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “Het CAW is een non-profit organisatie met ervaring in de opvang en begeleiding van kwetsbare groepen in onze samenleving. Vorig jaar wees de stad Hasselt de opvang echter toe aan G4S. Wij willen dat de stad dit jaar principieel blijft. Zorg en winst gaan niet samen. Blijkbaar zou ook het CAW een offerte hebben ingediend. Ook als die wat duurder uitvalt, moet de opdracht naar haar gaan", zegt Kim De Witte.

"De eventuele toewijzing van de opdracht aan G4S baart ons zorgen", vervolgt De Witte. “G4S organiseert echt geen daklozenopvang uit menslievendheid. Dit bedrijf moet haar aandeelhouders tevreden houden en dus winst maken. Daarbij komt dat de bewakingsfirma deelneemt aan de illegale bezetting van Palestina en betrokken is bij fraudeschandalen in de uitbating van gevangenissen in Engeland. Zo’n bedrijf kunnen we niet verantwoordelijk stellen voor de zorg van kwetsbare groepen”.

In Antwerpen heeft men het begrepen. Daar heeft G4S zich deze zomer, na maanden van hevig protest vanuit de sociale sector, teruggetrokken uit de projecten in de daklozenzorg. "Indien de stad Hasselt deze les niet meeneemt, zullen wij ook hier protest organiseren", belooft De Witte.

De PVDA vraagt een structurele oplossing voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in Hasselt, heel het jaar door, niet alleen in de koudste wintermaanden. Hasselt telt een zeventigtal dak- en thuislozen, waarvan de grote meerderheid geen structurele opvang geniet. Zij zwerven rond in de stad. Er is nood aan opvang die aansluit bij de behoeften van de individuele dak- en thuislozen. De concentratie van zware problematieken op de opvanglocatie, schrikt zorgbehoeftigen af om er gebruik van te maken. Bovendien is de noodopvang enkel toegankelijk voor daklozen uit Hasselt of daklozen die ingeschreven zijn bij het Hasselts OCMW. Dit vormt in de praktijk een belangrijke beperking.

Foto: Wikimedia Commons

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data