Skip to content

PVDA Hasselt starten ambitieuze dialoog met inwoners

PVDA Hasselt starten ambitieuze dialoog met inwoners

De PVDA lanceert in Hasselt een grote bevraging. Daarin laat de partij de inwoners van deze centrumstad aan het woord. “We willen een einde maken aan de politiek waarbij het college van burgemeester en schepenen achter gesloten deuren beslist en de bevolking achteraf nota mag nemen van de besluiten. Geen wonder dat zoveel mensen het gevoel hebben dat ze niets te zeggen hebben”, verduidelijkt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

“Dat zien we bij de PVDA wel even helemaal anders”, aldus De Witte. “De politieke cultuur die zegt dat inspraak begint en ophoudt bij het kleuren van een paar bolletjes op een kieslijst, is aan ons niet besteed. Voor ons is aan politiek doen een voortdurende dialoog tussen de Hasselaren, raadsleden en het stadsbestuur.”

Om die visie concreet te maken, start de PVDA vandaag een grote bevraging in Hasselt en Genk. Binnenkort worden ook in andere Limburgse gemeenten enquêtes gelanceerd. “In alle gemeenten waar we opkomen, willen we zoveel mogelijk inwoners bevragen over de grote thema’s die iedereen aanbelangen: wonen, mobiliteit, gezondheid, armoede … Dat doen we online en van deur tot deur. We willen weten waar de mensen van wakker liggen, welke uitdagingen voor hen belangrijk zijn, welke ideeën ze hebben, hoe Hasselt er volgens hen in de toekomst moet uitzien”, vertelt De Witte.

De bevindingen die uit deze bevraging naar voor komen, zullen mee bepalen hoe het verkiezingsprogramma voor 2018 in Hasselt eruit zal zien. “Wij trekken niet naar de verkiezingen zonder mee te nemen wat er in de Dorpsstraat van onze gemeente leeft. En het is onze ambitie om straks, wanneer we onze verkozenen naar de gemeenteraad sturen, dat principe hoog te houden. PVDA-verkozenen vertolken wat er om hen heen leeft. Zodat de Hasselaren straks kunnen zeggen: Wij hebben wel degelijk iets te zeggen”, legt De Witte uit.

De PVDA is een partij die mensen actief betrekt bij haar activiteiten. “Om van onze bevraging een succes te maken, kunnen we heel wat helpende handen gebruiken. Op de website van PVDA Hasselt kan elke inwoner van de stad de bevraging alvast zelf invullen. En we vragen zoveel mogelijk stadsgenoten om ook hun familie, vrienden, kennissen of collega’s aan te sporen de bevraging in te vullen”, besluit De Witte.

debug info: this is the footer for domain hasselt
debug info: this is the footer for domain for existing data