PVDA vraagt minister Demir (N-VA) ontbossing van Groene Delle terug te draaien

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft toestemming om 23 ha van het natuurgebied De Groene Delle in Lummen en Hasselt te ontwikkelen als bedrijventerrein. “Onbegrijpelijk”, zegt Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Waarom het weinige groen dat ons rest opofferen terwijl nog zoveel bedrijventerrein in Limburg direct beschikbaar is?”

PVDA-leden maken mondmaskers voor scholen

Vanaf vrijdag gaat een deel van de leerlingen terug naar school. Scholen doen er alles aan om hun lokalen, refters en speelplaatsen zo veilig mogelijk te maken. Om de leerkrachten een hart onder de riem te steken, maakten leden van de PVDA mondmaskers. Vlaams parlementslid Kim De Witte ging er een 30-tal afgeven aan de school van zijn zoontje.

PVDA vraagt Hasselts schepen Jans niet te vervangen en vrijgekomen geld te investeren in coronacrisis

De coronacrisis doet ook lokale besturen diep in de buidel tasten. “Naast het aanspreken van haar financiële buffer, gaat de stad een aantal uitgaven schrappen. Wij doen alvast een voorstel: vervang uittredend schepen Lies Jans (N-VA) niet. Dat levert jaarlijks een voordeel van 200.000 euro op. Zo kan de stad meteen ook de wetsontwijking rond de afbouw van het aantal schepenen ongedaan maken”, zegt PVDA-fractieleider Kim De Witte.

PVDA lanceert campagne “Stop de leegloop” in Hasselt

Terwijl het stadsbestuur blijft beweren dat er geen probleem is, verdubbelde de leegstand in Hasselt op tien jaar tijd. “Neen, dat is niet alleen het gevolg van de e-commerce”, zegt Kim De Witte (PVDA). “In Hasselt komt er 25.000 m² nieuwe winkelruimte bij. Handelszaken worden weggelokt uit de binnenstad met lagere huurprijzen, nabije parkeergelegenheid en andere voordelen. Wij willen een gezellige stad en lanceren daarom de campagne ‘Stop de leegloop’”.

Stop de leegloop | Herover de stad op de betonlobby

Een goed klimaatplan is ambitieus én sociaal tegelijk

Een brede klimaatcoalitie voert vanavond actie aan het Hasselts stadhuis. Het stadsbestuur wil de CO2-uitstoot verminderen tegen 2030 met 40 procent en tegen 2050 met 100 procent. “Een vermindering met 40 procent tegen 2030 is niet ambitieus”, zegt Kim De Witte, gemeenteraadslid voor de PVDA. “Zeker niet als je wil landen in 2050 op een klimaatneutrale stad. Dan moet je minstens aan 55 à 60 procent zitten in 2030.”

PVDA viert 30ste verjaardag van open-het-park belofte

Exact 30 jaar geleden werd de opening beloofd van het park naast het gouvernementshuis. Ondertussen namen alle partijen de belofte over, maar vandaag is het park nog steeds gesloten. De PVDA voert nu zaterdag 8 februari opnieuw actie met een grote verjaardagstaart voor de poort. 

Een (stad)huis voor alle Hasselaren

De afgelopen jaren schoten de luxeappartementen in Hasselt als paddenstoelen uit de grond, maar voor betaalbare woningen moesten jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden steeds vaker uitwijken. Het vorige stadsbestuur investeerde 57 miljoen in een nieuw stadhuis en 50 miljoen in een nieuwe parking onder de Blauwe boulevard. Grote projecten waar veel middelen voor werden vrijgemaakt, zonder oplossing voor het groeiende woonprobleem. Het huidige stadsbestuur investeert, ondanks de verkiezingsbeloftes, ook niet in betaalbaar wonen. Hieronder het woonplan van de PVDA, opgebouwd rond twee assen: meer betaalbare en meer sociale woningen.

PVDA tekent bezwaar aan tegen vervanging Stationsbuffet door Starbucks

Het ongenoegen over het gedwongen vertrek van het Stationsbuffet in Hasselt is groot. De PVDA vroeg het stadsbestuur bezwaar in te dienen bij de NMBS. “Omdat het schepencollege weigert daarop in te gaan, zullen wij zelf een bezwaarschrift opstellen”, zegt PVDA-raadslid Kim De Witte. “Niet alleen natuurlijk, wel samen met zoveel mogelijk Hasselaren.” Al 185 mensen gaven aan mee te willen nadenken over verdere acties."

Meerjarenplan Hasselt: breuk tussen woord en daad

“Het stadsbestuur probeert haar meerjarenplan te verpakken in een mobiel, gezellig en sociaal kleedje, maar als we kijken naar de cijfers dan krijgen we toch een heel ander beeld”, reageert Hasselts PVDA-raadslid Kim De Witte. “Investeringen in veilige fietspaden blijven beperkt, het budget voor openbaar vervoer wordt ingekrompen, geen budget voor betaalbare en sociale woningen, een pak minder personeel en veel méér geld voor externe consultants.”

Doe je mee?