Een goed klimaatplan is ambitieus én sociaal tegelijk

Een brede klimaatcoalitie voert vanavond actie aan het Hasselts stadhuis. Het stadsbestuur wil de CO2-uitstoot verminderen tegen 2030 met 40 procent en tegen 2050 met 100 procent. “Een vermindering met 40 procent tegen 2030 is niet ambitieus”, zegt Kim De Witte, gemeenteraadslid voor de PVDA. “Zeker niet als je wil landen in 2050 op een klimaatneutrale stad. Dan moet je minstens aan 55 à 60 procent zitten in 2030.”

PVDA viert 30ste verjaardag van open-het-park belofte

Exact 30 jaar geleden werd de opening beloofd van het park naast het gouvernementshuis. Ondertussen namen alle partijen de belofte over, maar vandaag is het park nog steeds gesloten. De PVDA voert nu zaterdag 8 februari opnieuw actie met een grote verjaardagstaart voor de poort. 

Een (stad)huis voor alle Hasselaren

De afgelopen jaren schoten de luxeappartementen in Hasselt als paddenstoelen uit de grond, maar voor betaalbare woningen moesten jonge gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden steeds vaker uitwijken. Het vorige stadsbestuur investeerde 57 miljoen in een nieuw stadhuis en 50 miljoen in een nieuwe parking onder de Blauwe boulevard. Grote projecten waar veel middelen voor werden vrijgemaakt, zonder oplossing voor het groeiende woonprobleem. Het huidige stadsbestuur investeert, ondanks de verkiezingsbeloftes, ook niet in betaalbaar wonen. Hieronder het woonplan van de PVDA, opgebouwd rond twee assen: meer betaalbare en meer sociale woningen.

PVDA tekent bezwaar aan tegen vervanging Stationsbuffet door Starbucks

Het ongenoegen over het gedwongen vertrek van het Stationsbuffet in Hasselt is groot. De PVDA vroeg het stadsbestuur bezwaar in te dienen bij de NMBS. “Omdat het schepencollege weigert daarop in te gaan, zullen wij zelf een bezwaarschrift opstellen”, zegt PVDA-raadslid Kim De Witte. “Niet alleen natuurlijk, wel samen met zoveel mogelijk Hasselaren.” Al 185 mensen gaven aan mee te willen nadenken over verdere acties."

Meerjarenplan Hasselt: breuk tussen woord en daad

“Het stadsbestuur probeert haar meerjarenplan te verpakken in een mobiel, gezellig en sociaal kleedje, maar als we kijken naar de cijfers dan krijgen we toch een heel ander beeld”, reageert Hasselts PVDA-raadslid Kim De Witte. “Investeringen in veilige fietspaden blijven beperkt, het budget voor openbaar vervoer wordt ingekrompen, geen budget voor betaalbare en sociale woningen, een pak minder personeel en veel méér geld voor externe consultants.”

Ludieke actie: “Geef voorrang aan lokale ondernemers, niet aan ketens zoals Starbucks”

Eind dit jaar moet het bekende Hasseltse Stationsbuffet de deuren sluiten. De NMBS geeft de nieuwe concessie aan de keten Starbucks. PVDA-kopstuk Kim De Witte reageerde verontwaardigd op de sociale media. Bijna 400 even verontwaardigde reacties volgden. De PVDA voert deze namiddag een ludieke actie aan het station en zal het stadsbestuur morgen op de gemeenteraad vragen om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.

PVDA interpelleert stadsbestuur over ‘solo slim’ OC Runkst

De bewoners van Runkst en de verenigingen schrokken zich gisteren een hoedje. Schepen Lies Jans (N-VA) kondigde aan dat het nieuwe ontmoetingscentrum van Runkst niet op de geplande locatie achter het huidige OC op de Runkstersteenweg komt, maar wel in en rond de pastorij naast de Sint-Hubertuskerk. “Ik kreeg gisteren tientallen ongeruste berichten van misnoegde buurtbewoners”, vertelt Karolien Stevens, gemeenteraadslid van de PVDA die schuin tegenover het huidige ontmoetingscentrum van Runkst woont. “Eind 2019 zouden de werken aan het nieuwe OC starten. Het project werd al jaren voorbereid. Plots horen we in de pers dat het OC op een nieuwe locatie komt. Noch de buurtbewoners, noch de verenigingen, noch de gemeenteraadsleden werden ingelicht. Wij gaan het College van Burgemeester en Schepenen interpelleren over deze manier van werken”.

“Help, Hasselt wordt een dodenstad”

Het is dramatisch gesteld met de leegstaande winkelpanden in Hasselt. Op tien jaar tijd is er een stijging van maar liefst 22 procent, het hoogste cijfer van Vlaanderen. Tegelijk komen er binnenkort meer dan 25.000 m² winkeloppervlakte bij. “Willen we nu echt van het centrum een dodenstad maken?”, reageert Kim De Witte, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Het is hoog tijd dat de ontkenningsfase plaats ruimt voor erkenning en doortastende maatregelen.”

Boetes gaan de fietsveiligheid niet verbeteren

De politie in Hasselt gaat voortaan de fietsers beboeten die tegen de richting in aan de buitenkant van de kleine ring rijden. De boete voor 'fietsspookrijden' bedraagt 58 euro. “De lijst met onveilige fietspaden, kruispunten en doorsteken is lang. Het stadsbestuur beloofde werk te maken van structurele oplossingen, maar er is bijna niets gebeurd. Nu reageren met boetes gaat de fietsveiligheid niet verbeteren, integendeel”, reageren de PVDA-raadsleden Karo Stevens en Kim De Witte.

PVDA-raadsleden stellen Hasselts burgemeester vragen over veiligheid van klimaatactiviste op Pukkelpop

Op 15 augustus organiseert een handvol extreemrechtse Vlaams-nationalisten op de camping van Pukkelpop een klopjacht op klimaatactiviste Anuna De Wever. Ze intimideren mensen, scanderen haatboodschappen en vallen fysiek een aantal meisjes aan. “De Vlaams-nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang veroordelen vooral het feit dat de organisatie Vlaamse strijdvlaggen van het terrein laat verwijderen. Maar over de raid op de meisjes en de andere wandaden van de extreemrechtse jongeren, blijft het oorverdovend stil. Niets te horen over de veiligheid van de meisjes. Daarom dienen wij vandaag een schriftelijke vraag in aan burgemeester en schepenen”, zegt Hasselts PVDA-gemeenteraadslid Kim De Witte.