Ludieke actie: “Geef voorrang aan lokale ondernemers, niet aan ketens zoals Starbucks”

Eind dit jaar moet het bekende Hasseltse Stationsbuffet de deuren sluiten. De NMBS geeft de nieuwe concessie aan de keten Starbucks. PVDA-kopstuk Kim De Witte reageerde verontwaardigd op de sociale media. Bijna 400 even verontwaardigde reacties volgden. De PVDA voert deze namiddag een ludieke actie aan het station en zal het stadsbestuur morgen op de gemeenteraad vragen om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.

PVDA interpelleert stadsbestuur over ‘solo slim’ OC Runkst

De bewoners van Runkst en de verenigingen schrokken zich gisteren een hoedje. Schepen Lies Jans (N-VA) kondigde aan dat het nieuwe ontmoetingscentrum van Runkst niet op de geplande locatie achter het huidige OC op de Runkstersteenweg komt, maar wel in en rond de pastorij naast de Sint-Hubertuskerk. “Ik kreeg gisteren tientallen ongeruste berichten van misnoegde buurtbewoners”, vertelt Karolien Stevens, gemeenteraadslid van de PVDA die schuin tegenover het huidige ontmoetingscentrum van Runkst woont. “Eind 2019 zouden de werken aan het nieuwe OC starten. Het project werd al jaren voorbereid. Plots horen we in de pers dat het OC op een nieuwe locatie komt. Noch de buurtbewoners, noch de verenigingen, noch de gemeenteraadsleden werden ingelicht. Wij gaan het College van Burgemeester en Schepenen interpelleren over deze manier van werken”.

“Help, Hasselt wordt een dodenstad”

Het is dramatisch gesteld met de leegstaande winkelpanden in Hasselt. Op tien jaar tijd is er een stijging van maar liefst 22 procent, het hoogste cijfer van Vlaanderen. Tegelijk komen er binnenkort meer dan 25.000 m² winkeloppervlakte bij. “Willen we nu echt van het centrum een dodenstad maken?”, reageert Kim De Witte, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Het is hoog tijd dat de ontkenningsfase plaats ruimt voor erkenning en doortastende maatregelen.”

Boetes gaan de fietsveiligheid niet verbeteren

De politie in Hasselt gaat voortaan de fietsers beboeten die tegen de richting in aan de buitenkant van de kleine ring rijden. De boete voor 'fietsspookrijden' bedraagt 58 euro. “De lijst met onveilige fietspaden, kruispunten en doorsteken is lang. Het stadsbestuur beloofde werk te maken van structurele oplossingen, maar er is bijna niets gebeurd. Nu reageren met boetes gaat de fietsveiligheid niet verbeteren, integendeel”, reageren de PVDA-raadsleden Karo Stevens en Kim De Witte.

PVDA-raadsleden stellen Hasselts burgemeester vragen over veiligheid van klimaatactiviste op Pukkelpop

Op 15 augustus organiseert een handvol extreemrechtse Vlaams-nationalisten op de camping van Pukkelpop een klopjacht op klimaatactiviste Anuna De Wever. Ze intimideren mensen, scanderen haatboodschappen en vallen fysiek een aantal meisjes aan. “De Vlaams-nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang veroordelen vooral het feit dat de organisatie Vlaamse strijdvlaggen van het terrein laat verwijderen. Maar over de raid op de meisjes en de andere wandaden van de extreemrechtse jongeren, blijft het oorverdovend stil. Niets te horen over de veiligheid van de meisjes. Daarom dienen wij vandaag een schriftelijke vraag in aan burgemeester en schepenen”, zegt Hasselts PVDA-gemeenteraadslid Kim De Witte.

Rusthuis moet toegankelijk blijven voor iedereen

De nieuwe bestuurscoalitie in Hasselt (van N-VA, OpenVld, Sp.a en Groen) wil de prijs voor een kamer in het openbaar woonzorgcentrum Hoge Vijf optrekken naar 1.720 euro per maand. Een rusthuis is vandaag al voor velen onbetaalbaar. Want de prijzen liggen ver boven het gemiddeld pensioen.

Nieuw bestuursakkoord Hasselt: “De meeste dromen zijn bedrog”

Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt stelde gisterenavond haar bestuursakkoord voor op de Verenigde Commissievergadering. “Het akkoord bundelt 580 wensen en dromen, maar wat er nu concreet gaat gebeuren blijft opvallend afwezig”, reageert PVDA-fractieleider Kim De Witte.

Hasseltse PVDA-gemeenteraadsleden ondertekenen ethisch charter

Voor de eerste keer in 20 jaar krijgt de jeneverstad terug oppositie langs links. Kim De Witte en Karolien Stevens leggen op 2 januari de eed af als nieuwe gemeenteraadsleden. Net vóór de installatievergadering zullen zij een ethisch charter ondertekenen op een eedaflegging voor het stadhuis.

Gitzwarte week voor fijn stof in Hasselt

Deze week kan je in Hasselt maar beter niet te diep inademen. De fijn stofwaarden liggen op sommige plaatsen maar liefst vijf tot zes keer hoger dan de Europese norm. “Dat meten we via ons recent uitgebouwd netwerk van openbare fijn stofmeters”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

PVDA vraagt daklozenshelter heel het jaar door

Deze week stierven twee dakloze vrouwen door onderkoeling in Brussel. “Dit had ook in Hasselt kunnen gebeuren. De shelter voor daklozen in Hasselt gaat pas open op 5 november. Wij vragen een permanente shelter, zoals in Brugge, en een toegang tot een woning binnen de drie maanden volgens het Housing First principe”, zegt Kim De Witte, nieuw verkozen gemeenteraadslid voor PVDA.

Doe je mee?