PVDA vraagt OCMW winteropvang van daklozen niet toe te wijzen aan G4S

Op 19 oktober wijst de Hasseltse OCMW-raad de bewakingsopdracht van de nachtopvang voor daklozen toe aan ‘de firma die hiervoor de meest gunstige offerte indiende’. Naar verluidt diende G4S Care NV, de zorgtak van de commerciële bewakingsmultinational G4S, terug een offerte in. “Wij dringen aan bij de stad om de daklozenopvang niet meer aan G4S toe te wijzen. Zorg voor kwetsbare groepen wijs je niet toe aan een commerciële organisatie die als doel heeft winst te maken. Zeker niet aan een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op vlak van mensenrechten”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Video: "Geen blabla, maar actie!"

Vulde jij onze grote bevraging al in? Neen? Dat kan hier, wij hebben jouw mening nodig! Wel al ingevuld? Twijfel niet de enquête door je vrienden, familie, collega's in te laten vullen. Of like en deel onze video.    

PVDA Hasselt start ambitieuze dialoog met inwoners

De PVDA lanceert in Hasselt een grote bevraging. Daarin laat de partij de inwoners van deze centrumstad aan het woord. “We willen een einde maken aan de politiek waarbij het college van burgemeester en schepenen achter gesloten deuren beslist en de bevolking achteraf nota mag nemen van de besluiten. Geen wonder dat zoveel mensen het gevoel hebben dat ze niets te zeggen hebben”, verduidelijkt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Kapertoren: jongeren zoeken prijslimieten, geen leeftijdslimieten

In de Kapertoren zullen enkel jongeren onder 32 jaar mogen wonen. “De idee om betaalbare woningen te bouwen voor jongeren kunnen we zeker onderschrijven. Maar los van de juridische problemen met deze leeftijdslimiet riskeert het project sowieso zijn doel te missen. De stad bouwt woningen voor jongeren, die alleen ouderen kunnen betalen", reageert Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Leegstand en verkrotting in Hasselt

Hasselt telt 221 leegstaande en verkrotte woningen. Maar de inkomsten uit de leegstandtaks liggen bedroevend laag in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden. Het stadsbestuur geeft groen licht voor de ene grote woontoren na de andere, maar de ambitie om komaf te maken met de leegstand en verkrotting ontbreekt volledig. De Hasseltse beleidsnota 2013-2018 rept er met geen woord over. Hasselt kent zelfs geen gemeentelijk reglement rond verkrotting en verwaarlozing. Er zijn nochtans voldoende juridische middelen, zo tonen de andere Vlaamse centrumsteden aan.  

PVDA Hasselt start grote parkeerenquête

De derde editie van De Andere Hasselaar verschijnt deze week. Samen met deze editie lanceert de PVDA haar grote parkeerenquête. “Sinds begin dit jaar is de zone voor betalend parkeren in Hasselt uitgebreid en zijn de tarieven verhoogd. Met onze parkeerenquête willen wij de impact daarvan peilen”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

PVDA vraagt openstelling van Hasseltse gouverneurstuin

PVDA voerde afgelopen weekend actie aan de tuin van de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt. De linkse partij vraagt de openstelling van de tuin voor iedereen. Naast het ophalen van petities, organiseert de PVDA begin mei een rondleiding rond het park. “We zullen letterlijk een rondleiding moeten geven rond het park, want het is momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Zeer jammer, want de Hasselaren hebben nood aan meer groen in de binnenstad”, zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Hasselt.

Als UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven

Het voorstel van de UHasselt voor de aankoop van het begijnhof zou niet ontvankelijk verklaard zijn. “Dat verwondert niet", zegt Kim De Witte, "aangezien de aanbesteding werd geschreven op maat van private projectontwikkelaars. Indien de UHasselt het begijnhof niet mag overnemen, dan moet het in handen van de provincie blijven."

PVDA vraagt volledige transparantie over mandaten schepencollege Hasselt

Na onthullingen over graaicultuur en belangenvermenging in de verschillende Vlaamse provinciehoofsteden, vraagt PVDA Limburg dat er volledige transparantie komt voor wat betreft onze hoofdstad. De PVDA wil dat er een overzicht komt van de wedden, de zitpenningen en de onkostenvergoedingen die de leden van het schepencollege in Hasselt krijgen voor al hun mandaten in publieke of private instellingen.

PVDA overhandigt petitie tegen verkoop begijnhof aan provinciebestuur

Op woensdag 18 januari overhandigt de PVDA haar petities tegen de verkoop van de begijnhofhuisjes aan het provinciebestuur. “De verkoop stuit op veel protest. Op enkele maanden tijd verzamelden de PVDA en de studenten architectuur 4.000 handtekeningen", zegt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA Limburg.